ม.ขอนแก่น มอบ 'หมอทวีศิลป์' เป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์

ม.ขอนแก่น มอบ 'หมอทวีศิลป์' เป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์
23 มกราคม 2564
163

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้กับ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ประจำคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำคณะ ประจำปี 2563 หลังจากคัดเลือกแล้ว ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ทั้งหมด 21 คน หนึ่งในจำนวนนี้ คือ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หรือ ศบค. ทำหน้าที่สื่อสารต่อประชาชนในสภาวะสถานการณ์การระบาดทั่วของโคโรนาไวรัสในประเทศไทย พ.ศ. 2563 และปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2508 เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบุญวัฒนา จากนั้น ปี 2526- 2532 ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการสอบโควตา หลังจากเรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี 2532 เริ่มทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นก็ได้เข้าเรียนที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และได้เข้าทำงาน ณ ที่ดังกล่าว และทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง