ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือ 3 ขั้น 'โควิด ระลอกใหม่' เช็ครายละเอียดที่นี่!!

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือ 3 ขั้น 'โควิด ระลอกใหม่' เช็ครายละเอียดที่นี่!!
21 มกราคม 2564
101,223

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือ 3 ขั้น ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด ระลอกใหม่" เช็ครายละเอียดที่นี่!!

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เปิดเผยถึง มาตรการช่วยเหลือลูกค้า หรือ ลูกหนี้ธกส. ที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือ 3 ขั้น ดังนี้ 

1.พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

พื้นที่ทั่วประเทศ: พักหนี้ทั้งระบบ ระยะเวลา 1 ปี สัญญาณเงินกู้ก่อน 1 เม.ย. 2563 พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยงวด เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564

สำหรับพื้นที่ 28 จังหวัด ที่อยู่ในเขต “ควบคุมสูงสุด” และที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม: จะพักหนี้จำแนกตามประเภทลูกค้าดังนี้

-พักหนี้ COVID-19 เกษตรกรและ SMEs ได้พักหนี้ 1 ปี และ 6 เดือน ตามลำดับ

-พักหนี้ผู้ประกอบการ SME (นอก LPH)/ สถาบัน ได้พักหนี้ 6 เดือน สัญญาเงินกู้ก่อน 1 ม.ค. 2564 พักงวด ธ.ค.- พ.ค. 2564

-พักหนี้สินเชื่อฉุกเฉิน COVID-19 ได้พักหนี้ 6 เดือน งวด ธ.ค. 2563- พ.ค. 2564

-พักหนี้สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ได้พักหนี้ 1 ปี สัญญาเงินกู้ก่อน 1 ม.ค. 2564 พักงวดม.ค.-ธ.ค. 2564

 

ลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ สามารถ แจ้งความประสงค์ขอพักหนี้ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

-LINE @BAACFamily 

-Call Center 02-5550555

-เว็บไซต์ www.baac.or.th

-ธนาคารธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

2.ลดภาระหนี้

มีรายละเอียด-เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • ชำระดีมีคืน

-เกษตรกร และบุคคล รับคืนดอกเบี้ยร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท

-กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รับคืนดอกเบี้ยร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ยกเว้นสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและองค์กร

 

  • โครงการลดภาระหนี้ ดอกเบี้ยที่คืนนำมาตัดชำระเงินต้น และหากมีเงินคงเหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร

-เกษตรกร และบุคคล รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

-กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่จำกัดวงเงินที่จะคืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  

'ธ.ก.ส.' พร้อมดูแล 'เยียวยาเกษตรกร' ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

‘เกษตรกร’ รับเยียวยา ‘เราชนะ’ 7,000 บาท คลังเคลียร์! ต้องลงทะเบียนหรือไม่!?

'เราชนะ' รับ 7,000 บาท เปิดปฏิทิน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เงินเข้าวันไหนบ้าง?

3. ขยายเวลาและลดภาระชำระหนี้

-บริหารจัดการหนี้เกษตรกร : Loan Management (LM)

-มาตรการขยายเวลาการชำระหนี้: Pre-emptive

-มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร : Strengthen

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการ ขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยา ในครั้งนี้ของธ.ก.ส. หรือต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่

-LINE @BAACFamily 

-Call Center 02-5550555

-www.baac.or.th

และ ธนาคารธ.ก.ส. ทั้ง 1,265 สาขาทั่วประเทศ

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิดระลอกใหม่ของ ธกส.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง