วอนทบทวน 'เราชนะ' ใช้ผ่านแอพ 'เป๋าตัง' ยุ่งยากควรให้เงินสด

สำรวจความคิดเห็นประชาชน วอนรัฐทบทวน "เราชนะ" ใช้ผ่านแอพ "เป๋าตัง" ยุ่งยาก ชี้ควรให้เป็นเงินสด


(20 ม.ค.64) หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ โครงการ "เราชนะ" เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ให้กับประชาชน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และกลุ่มที่ 3 ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ 1 และ 2 โดยกลุ่ม 3 จะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือนรวมเป็นเงิน 7,000 บาท แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ต้องใช้จ่ายสำหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น

ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้มีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ก็อยากให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขโครงการ เราชนะ ดังกล่าว เพราะเชื่อว่าจะไม่ครอบคลุมและเข้าถึงลำบาก โดยเฉพาะการให้ใช้ซื้อของผ่านแอพ เป๋าตัง ค่อนข้างยุ่งยากเพราะบางคนก็ทำไม่เป็น

ที่สำคัญอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเป็นเงินสดด้วยการโอนเข้าบัญชีมากกว่า เพราะสิ่งของบางอย่างที่จำเป็นต้องซื้อมาใช้ในการประกอบอาชีพก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนมากก็จำเป็นต้องการเงินเติมน้ำมัน แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือไม่ ก็อยากให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมและตรงจุดมากกว่านี้