สรุปที่นี่ ‘เราชนะ’ ใครต้องลงทะเบียนใหม่บ้าง?

สรุปที่นี่ ‘เราชนะ’ ใครต้องลงทะเบียนใหม่บ้าง?

ครม.อนุมัติ "เราชนะ" จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 3,500 บาทรวม 2 เดือน เกณฑ์การได้สิทธิ และใครที่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อรับสิทธิบ้าง เช็คได้ที่นี่

"เราชนะ" มาตรการ "เยียวยาโควิด" จากรัฐบาลที่หวังช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค. 2564 รวมเป็นเงินเยียวยาทั้งหมด 7,000 บาท 

ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรี (มติ ครม.) เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2564 สรุปถึงมาตรการเราชนะล่าสุด ที่จะมาบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรคนจน โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 31.1 ล้านคน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :   รู้ก่อนใช้ 'เราชนะ' 7,000 บาท ใช้จ่าย ต่างจาก 'คนละครึ่ง' อย่างไร?

161103766883

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 ทั้งนี้กระทรวงการคลังก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการ "เราชนะ" มีผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ และไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยมีการดึงเอาฐานข้อมูลเดิมมาใช้สำหรับการรับสิทธิเราชนะ

กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

1.กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้แก่ 

1.1 กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท 

1.2 กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน (ที่มีรายได้ระหว่าง 30.000 - 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท 

ทั้งนี้จะได้รับเงินติดต่อกัน 2 เดือน : โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

2.กลุ่มคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล จำนวน 1,736,197 คน คนละ 3,500 บาท เดือน

ซึ่งต้องคัดกรองคุณสมบัติ ดังนี้

  • ไม่เป็นราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
  • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
  • มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)
  • มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

ส่งข้อความให้กดรับสิทธิ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการอื่นๆ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ไทยคู่ฟ้า