"สุริชัย" เผยวงประชุม "กรรมการสมานฉันท์" เคาะ สเปค4ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว

19 มกราคม 2564
302

กรรมการสมานฉันท์ เคาะสเปค 4กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีสื่อ-สตรี-สื่อสารยุคใหม่ ย้ำต้องให้ความร่วมมือ ไม่ใช่นักสู้

      นายสุริชัย หวันแก้ว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานะกรรมการสมานฉันท์ ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย ถึงการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสมานฉันท์ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คนที่มีประสบการณ์ด้านความปรองดอง ว่า ในคำสั่งที่แต่งตั้งนั้นไม่ได้กำหนดกรอบว่าจะมีคุณสมบัติอย่างไร ทำให้กรรมการสมานฉันท์ ซึ่งประชุมนัดแรก ได้หารือร่วมกัน และพยายามมองให้หลากหลายลักษณะ ทั้งในมิติของสตรี และ การสื่อสารในยุคใหม่ นอกจากนั้นยังกำหนดว่า 1 ใน 4 จะมีสัดส่วนของสื่อมวลชนด้วย ทั้งนี้เห็นพ้องร่วมกันว่า ต้องทำให้เกิดความร่วมมืออย่างครบถ้วน

         “กรรมการส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินั้น ต้องมีประสบการณ์​ไม่ใช่ตัวแทนนักสู้ รวมถึงต้องอาศัยความตั้งใจจริง และความร่วมมือกัน ทั้งนี้กรรมการมาโดยสถานการณ์ที่ไม่ปกติ แม้จะมาจากสภาฯ แต่ไม่ได้มาครบทุกฝ่าย” นายสุริชัย กล่าว.
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง