‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เตรียมรับเงินเยียวยา 'เราชนะ' งวด ก.พ. ลุ้นเงินเข้าสูงสุด 4,300 บาท

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เตรียมรับเงินเยียวยา 'เราชนะ' งวด ก.พ. ลุ้นเงินเข้าสูงสุด 4,300 บาท
15 มกราคม 2564
64,291

เกาะติดมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 สำหรับผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลุ้นรับเงินสูงสุด 4,300 บาท ติดต่อกัน 2 เดือน

มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีมาอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงระลอกสอง ทำให้วันนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติในหลายมาตรการเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม หนึ่งในนั้น คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะสรุปมาตรการที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ว่ามีมาตรการอะไรบ้าง? และจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไร? เนื่องจากมีหลายมาตรการที่จะเพิ่มเข้ามาในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้ 

1.การเติมวงเงินเข้าบัตรคนจน 500 บาท เพื่อเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็น เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยต้องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนเท่านั้น ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 

ทั้งนี้ทำให้วงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่เคยได้คนละ 200-300 บาท ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด ดังนี้

  • ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 500 บาท จะทำให้ยอดรวมเป็น 800 บาทต่อเดือน 

  • ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาทต่อเดือน เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 500 บาท จะทำให้ยอดรวมเป็น 700 บาทต่อเดือน

สรุป เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินส่วนนี้ 700-800 บาทต่อคน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

บัตรคนจน 500 บาท

2.มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน หรือมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนราว 30-35 ล้านคน ในโครงการเราชนะแจกเงิน 3,500 บาทต่อเดือนต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ทั้งนี้ต้องรอกระทรวงการคลังนำมาตรการนี้เสนอ ครม. ในวันที่ 19 มกราคม 2564 และคาดว่าประชาชนจะได้รับเงินราวต้นเดือนกุมภาพันธ์

หนึ่งในนั้นกลุ่มที่ได้รับสิทธิจากเราชนะคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 14 ล้านคน โดยในกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ เนื่องจากภาครัฐมีฐานข้อมูลลงทะเบียนอยู่แล้ว 

ทั้งนี้คาดว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือบัตรคนจนมีลุ้นที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ 3,500 บาท โดยเป็นการโอนเงินเข้าบัตรเพื่อใช้สำหรับใช้จ่าย 

161069547190

นอกจากนี้มาตรการอื่นๆ ที่เคยได้รับจากการมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆ ก็ยังคงได้รับต่อไปตามเดิม ทั้ง

- ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ  500 บาทต่อเดือน

- ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

รวมถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 ดังนี้ 

- มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า : ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปา จะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นอกจากมาตรการเดิมที่รับแล้ว ยังคงรอลุ้นกับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน หรือเราชนะที่จะได้รับเงินเพิ่ม 3,500 บาท เมื่อรวมกับวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่รัฐเพิ่มให้ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน อาจจะลุ้นได้รับรวม 4,200 - 4,300 บาททีเดียว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง