ปี64ถมทะเลผุด“มาบตาพุดเฟส3”

ปี64ถมทะเลผุด“มาบตาพุดเฟส3”
15 มกราคม 2564
2,034

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นสูง

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นสูง ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมชั้นสูง ตามเป้าหมาย อีอีซี และกำหนดให้เป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค 

ใน เม.ย. ปี 2564 ตามไทม์ไลน์ โครงการจะเริ่มการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถมทะเล) ก่อนเปิดให้บริการ(ส่วนที่1) ได้ ในปี 2569 หลังลงนามแล้วก่อสร้างกับเอกชน เมื่อ ต.ค.2562 ที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 65,805 ล้านบาท แบ่งเป็น ภาครัฐลงทุน 21,300 ล้านบาท และ เอกชน 44,505 ล้านบาท 

ตามหลักโครงการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP)ระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 

ส่วนหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐ ได้แก่  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง