'ไทย - กัมพูชา' ตรวจเข้มสกัดลักลอบเข้าเมืองตามชายแดน คุมโควิด

'ไทย - กัมพูชา' ตรวจเข้มสกัดลักลอบเข้าเมืองตามชายแดน คุมโควิด
14 มกราคม 2564
174

'ไทย - กัมพูชา' ตรวจเข้มสกัดกลุ่มลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามชายแดน ทั้งจุดผ่านแดน และช่องทางธรรมชาติ คุมโควิด-19

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า หลังพบกรณีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษ ทั้งไทยและกัมพูชาได้เพิ่มความเข้มงวดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และแนวชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มกองกำลังตามจุดผ่านแดนและช่องทางธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย และสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจมากับผู้ลักลอบเข้าเมือง

นับตั้งแต่ทางการกัมพูชาตรวจพบว่ามีแรงงานกัมพูชาที่เดินทางออกจากไทยกลับเข้ากัมพูชาทางบกติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2564 รวม 27 คน โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 มีคนกัมพูชาในไทยติดเชื้อแล้ว 106 คน ทั้งหมดอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 

กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา รายงานว่า ระหว่าง 20 ธันวาคม 2563 – 9 มกราคม 2564 มีแรงงานกัมพูชา เดินทางกลับจากไทยทั้งหมดจำนวน 12,000 คน ส่วนใหญ่เดินทางข้ามแดนผ่าน จ.บันเตียเมียนเจย จ.อุดรเมียนเจย จ.พระตะบอง ส่วนที่เหลือเดินทางข้ามแดนผ่านจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้ แรงงานกัมพูชา ได้เข้ากักกันโรค ณ ศูนย์ต่าง ๆ ใน จ.พระตะบอง บันเตียเมียนเจย ไพลิน และอุดรเมียนเจย จนครบ 14 วัน และมีผลยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ จากนั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง