ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 10)

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว' รอบที่ 1 (งวดที่ 10)
15 มกราคม 2564
69,174

เช็คที่นี่! ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" รอบที่ 1 (งวดที่ 10)

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 ..2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 10) ความว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

มติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 10) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 4-10 มกราคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ  ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   ตันละ  12,603.41 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ   11,998.01 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   9,498.58 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   10,885.84 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   11,516.51 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 10 ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                        ตันละ  2,396.59 บาท

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                   ตันละ  2,001.99 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                              ตันละ  501.42 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ตันละ  114.16 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ  483.49 บาท

161061571488

อ้างอิง :  ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง