รร.ในเชียงใหม่ เลื่อนเปิดเทอม ป้องกัน 'โควิด-19'

รร.ในเชียงใหม่ เลื่อนเปิดเทอม ป้องกัน 'โควิด-19'

รร.ในเชียงใหม่ เเลื่อนเปิดเทอมถึงสิ้นเดือน ม.ค. 64 เฝ้าระวัง "โควิด-19" พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครอง-นักเรียน ที่ไปพื้นที่เสี่ยงขอให้กักตัวเอง 14 วัน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวงกว้าง

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ทำให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีการปิดการเรียนภายในโรงเรียนเป็นการชั่วคราว และให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์แทนนั้น ล่าสุด โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ ได้ออกประกาศขยายวันหยุดเรียนออกไปอีก จากเดิมที่ต้องกลับมาเปิดเทอมเรียนตามปกติในวันที่ 18 มกราคม เป็นต้นไปก็เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แทน เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

อย่างเช่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษเพิ่มเติม ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ 18- 29 มกราคม 2564 และจะกลับเปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกันนี้ ในประกาศยังได้กำชับในกรณีที่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรโรงเรียนดาราวิทยาลัย และผู้ที่ใกล้ชิดทราบว่า หากใครเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ขอให้กักตัวเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคนอื่น เป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศแจ้งให้นักเรียน และผู้ปกครองผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และเว็ปไซต์ของโรงเรียน เรื่อง เลื่อนการเปิดโรงเรียน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ในระหว่างตั้งแต่วันที่ 3-12 ม.ค. 64 ตามประกาศของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เกี่ยวพันกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังต้องเฝ้าสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน

ดังนั้น ทางโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เล็งเห็นว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจในสถานการณ์การ ป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนฯ จึงขอเลื่อนการเปิดโรงเรียนจากกำหนดเดิมวันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 64 เป็นวันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 64 เช่นเดียวกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ออกประกาศการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ โดยทางโรงเรียนจะขยายเวลาการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 29 ม.ค. 64

161052155454