มีผลวันนี้! ประกาศสิทธิประกันสังคม จ่ายให้ คัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด

มีผลวันนี้! ประกาศสิทธิประกันสังคม จ่ายให้ คัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด
12 มกราคม 2564
33,192

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสิทธิประกันสังคม จ่ายให้ คัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - แรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ใจความเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าบริการทางการแพทย์ ให้สิทธิผู้ประกันตน ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19

มีผลแล้ว!! ประกาศสิทธิประกันสังคม จ่ายให้ คัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด

มีผลแล้ว!! ประกาศสิทธิประกันสังคม จ่ายให้ คัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ขณะเดียวกัน เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชิงรุกในสถานประกอบการ สำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

มีผลแล้ว!! ประกาศสิทธิประกันสังคม จ่ายให้ คัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด

มีผลแล้ว!! ประกาศสิทธิประกันสังคม จ่ายให้ คัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง