ชลบุรีป่วน! ขอหนังสือเดินทางผ่านจังหวัดวันแรก กว่า 300 คน

ชลบุรีป่วน! ขอหนังสือเดินทางผ่านจังหวัดวันแรก กว่า 300 คน

ชลบุรี ประชาชนเดินทางมาขอหนังสือเดินทางผ่านจังหวัดวันแรก มากกว่า 300 คน นายอำเภอให้บริการไม่ทัน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ได้มีประชาชนที่จะเดินทางออกนอกจังหวัดชลบุรีกว่า 300 คน มายืนเข้าแถวรอ เพื่อขอเอกสารการเดินทางข้ามจังหวัด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระบุว่า 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกัน COVID-19 คือ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ผู้ที่จะการเดินทางเข้าพื้นที่ หรือออกนอกพื้นที่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง เพื่อไปทำงานข้ามจังหวัด

ทำให้ประชาชนที่มายืนรอต้องบ่นกันอย่างมากมาย เพราะไม่คิดว่าจะมีผู้มาขอออกหนังสือเดินทางข้ามจังหวัดจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเดินทางไปทำงานกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง บางคนมายืนรอนานประมาณ 2 ชั่วโมง ประชาชนยังได้มีการเสนอแนะให้ใช้ระบบออนไลน์ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โดยมี นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี พ.ต.เฉลิมชัย ไกรวิชา กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองชลบุรี คอยอำนวยความสะดวก

นายสุคนธ์ กล่าวว่า ยอมรับว่าประชาชนที่มาขอหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกจังหวัดอาจจะรอนานหน่อยเพราะเป็นวันแรก อย่างไรก็ตามหากกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถออกหนังสือรับรองได้ ก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านี้ ที่สำคัญอย่ารวมกลุ่มกัน ควรเว้นระยะห่าง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยอำนวยความสะดวก