"ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ" รร.บ้านท่าข้าม

3 มกราคม 2564
261

โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จัดโครงการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน ในรูปแบบ "ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ" ตอน "คิด ย่อย แยก แรก ผลิบาน" 

โดยมี นายระนิต  พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเทศบาลตำบลท่าข้าม คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น 1 ใน 43 โรงเรียนทั้งประเทศ ให้ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน” 

160959380695

น.ส.กิตติมา มุ่งวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้เล่าถึงที่มาของโครงการให้ฟังว่าวัตถุประสงค์โครงการ ก็เพื่อพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณของนักเรียนผ่านบริบทของชุมชน มีการศึกษา และนำเสนอผลการพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณของนักเรียน ประกอบด้วย 7 ฐานกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนำเสนอผลการแก้ปัญหาชุมชน .1-3 และกิจกรรมนำเสนอผลการแก้ปัญหาชุมชน .4-6กิจกรรมการพัฒนาทักษะความคิด ด้วย Plugged and Unplugged Coding กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการสาธิตการแยกขยะ กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน และกิจกรรมขยะแปลงร่างเพิ่มมูลค่า

จากข้อเสนอโครงการ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้นำเสนอการแสดงผลงานจากการดำเนินงานในโครงการที่มาในรูป "ชุมชนนักคิด พิชิตขยะตอน "คิด ย่อย แยก แรก ผลิบานซึ่งที่มาของ "ชุมชนนักคิด" คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน หรือที่เรารู้จักกันคือ Coding ซึ่งจริงๆแล้วการสอน Coding ในที่นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักเรียนทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมได้ 

160959384450

ไปประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาระบบหรือที่เราเรียกว่า Programmer แต่ Coding นั้น คือ การสอนและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา แยกแยะปัญหา แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน โรงเรียนบ้านท่าข้ามจึงมุ่งมั่นพัฒนานักเรียน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้นได้แก่ โครงการ English & Coding at School, การสอน Coding ให้กับนักเรียน ทั้งแบบ Unplugged และแบบ Plugged รวมถึงการอบรมนักเรียนแกนนำด้าน Coding คือนักเรียนชั้น .6 เพื่อเป็นแกนนำให้กับน้องๆในการทำโครงการ ต่อมา "พิชิตขยะ" ในขั้นตอนของการสำรวจเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน

นักเรียนสรุปว่า "ขยะคือปัญหาอันดับ 1 ในชุมชนของพวกเขา ดังนั้นงานในวันนี้ทางโรงเรียนจึงจัดในรูปแบบ "ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ"และ "คิด ย่อยแยก แรก ผลิบาน" คิด คือ ทักษะกระบวนการคิด ย่อย คือ การย่อยปัญหา แยก คือ การแยกปัญหา เป็นประเด็นๆ เพื่อหาทางแก้ และลงมือปฏิบัติ แรก คือโครงการแรก ถือเป็นโครงการปฐมฤกษ์ของโรงเรียนในการเริ่มต้นพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนและ ผลิบาน คือ เราต้องการให้นักเรียนของเรา ผลิบานในแบบที่เป็นตัวของเขาเองโครงการในวันนี้เป็นโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะมีการนำเอางานวิจัยต่างๆ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ

160959388020

 ซึ่งได้นำเอางานวิจัยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ มาใช้โดยเน้นเรื่อง Computational Thinking การจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนวัตกรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการนอกห้องเรียน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง