คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

        

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการตลาด 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/Job-Opportunities ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-5742, 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ