แห่งแรกของสธ. "หุ่นยนต์ผ่าตัดรักษาโรคซับซ้อน"

แห่งแรกของสธ.
25 ธันวาคม 2563
492

เปิดศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์โรงพยาบาลราชวิถี ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีภาพ 3 มิติ แขนกลเคลื่อนไหว 7 ทิศทาง ผ่าตัดรักษาโรคซับซ้อนหลายระบบอย่างแม่นยำ ลดภาวะแทรกซ้อน พร้อมเปิดห้องผ่าตัดใหม่ 11 ห้อง รองรับผู้ป่วยเฉลี่ย 6,000 คน ต่อวัน

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพิ่มคุณภาพบริการและความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน

ล่าสุด "โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์" เป็นโรงพยาบาลต้นแบบและสนับสนุนวิชาการให้แก่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ได้นำใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ต่าง มาอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  โดยการเพิ่มพื้นที่ส่วนให้บริการผ่าตัดแห่งใหม่และศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษาที่ซับซ้อน

160887802777

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตอบรับนโยบายเป็นอย่างดีในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการการผ่าตัด ลดความแออัดของผู้มารับบริการเพิ่มศักยภาพในการผ่าตัดรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความแม่นยำในการรักษาและมีประสิทธิภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน  ดังนั้น การเปิดศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ และการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรุ่นใหม่มาติดตั้งที่มีเทคโนโลยีภาพ 3 มิติ และแขนกลที่เคลื่อนไหวได้ 7 ทิศทาง คล้ายการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์

โดยตัวหุ่นยนต์อยู่ข้างคนไข้ ทำการผ่าตัดเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมือศัลยแพทย์ที่ควบคุมสั่งการอยู่ที่เครื่องควบคุม ทำให้มีความแม่นยำในการผ่าตัด โดยเฉพาะตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยาก ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดได้ มีความปลอดภัยในการรักษามากขึ้น ระยะเวลาในการฟื้นตัวเร็วขึ้น และพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นลง รวมทั้งลดการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ผู้ผ่าตัด ลดการแพร่กระจายเชื้อในสถานการณ์โรคโควิด 19

ปัจจุบันมีสถิติผู้ป่วยมาใช้บริการโรงพยาบาลราชวิถีเฉลี่ย 6,000 ราย/วันโดยในจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดที่ซับซ้อน ขณะเดียวกันเทคโนโลยีในการผ่าตัดที่แม่นยำ และทันสมัย ส่งผลให้พื้นที่ให้บริการห้องผ่าตัด อาคารสิรินธร ไม่เพียงพอในการรองรับการให้บริการ

160887804981

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจสำคัญด้านการรักษาพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อนและด้านพัฒนาวิชาการ จึงได้เพิ่มพื้นที่ส่วนให้บริการห้องผ่าตัดแห่งใหม่และศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีจำนวนห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้นจำนวนทั้งหมด11ห้อง โดยแบ่งเป็นห้องผ่าตัดแผนกจักษุจำนวน 4ห้อง ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ จำนวน 3ห้อง ห้องผ่าตัดอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 3 ห้อง

"ศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์โรงพยาบาลราชวิถี โดยการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็ง และโรคที่ต้องอาศัยการผ่าตัดที่ซับซ้อน ในหลายๆระบบเช่น โรคในระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคในระบบโสต ศอ นาสิก ,โรคในระบบศัลยศาสตร์ ,โรคในระบบนรีเวช และโรคในระบบหัวใจและทรวงอก เป็นต้น อีกทั้ง การนำเครื่องมือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนั้นมีเทคโนโลยีภาพ3 มิติ และแขนกลที่เคลื่อนไหวได้ถึง 7 ทิศทางคล้ายการเคลื่อนไหวของมือมนุษย์ ทำให้มีความแม่นยำในการผ่าตัด โดยเฉพาะตำแหน่งที่ยากจะเข้าถึง ลดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัด" นพ.สมศักดิ์ กล่าว

160887809814

อย่างไรก็ตาม  การเพิ่มพื้นที่ห้องผ่าตัดแห่งใหม่ และการยกระดับมาตราฐานการให้บริการด้านการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในครั้งนี้ ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดที่ซับซ้อน ให้มีความปลอดภัยในการรักษามากขึ้นระยะเวลาในการฟื้นตัวเร็วขึ้น และระยะเวลาในการพักรักษาในโรงพยาบาลที่สั้นลง

160887811951

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง