'ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ.' ต้องแจ้ง! ภายใน 27 ธ.ค. นี้ ก่อนถูก 'จำกัดสิทธิการเมือง' เช็คขั้นตอนที่นี่!

'ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ.' ต้องแจ้ง! ภายใน 27 ธ.ค. นี้ ก่อนถูก 'จำกัดสิทธิการเมือง' เช็คขั้นตอนที่นี่!
22 ธันวาคม 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
45,654

คนที่ "ไม่ไปเลือกตั้ง อบจ." เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านต้องรีบแจ้ง "กกต." ตามขั้นตอน ตั้งแต่ 21-27 ธ.ค. นี้ ก่อนถูกตัดสิทธิหรือจำกัดสิทธิทางการเมือง

สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 76 จังหวัด และมีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา แต่มีเหตุให้ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ จะต้องรีบแจ้งสาเหตุกับ กกต. เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิหรือตัดสิทธิทางการเมืองในครั้งต่อๆ ไป โดยการแจ้งสาเหตุที่ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบจ. จะต้องทำภายในวันที่ 21-27 ธ.ค. 63 โดย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมขั้นตอนในแจ้งต่อ กกต. ให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่ 1 :  ดาวน์โหลดเอกสาร 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ. ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของ กกต. ตามลิงก์ต่อไปนี้ >> https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2020/12/download.pdf

1608539047100

ตัวอย่างหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

โดยวิธีค้นหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น สามารถกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักเพื่อตรวจสอบได้ โดยเมื่อกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักเข้าไปในระบบแล้วจะปรากฏหน้าต่างขนาดเล็กที่ระบุข้อมูลต่าง เช่น ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประเภทการเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง (20 ธ.ค.) เขตและหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตัวเอง ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อให้ยื่นคำร้องกับนายทะเบียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในเอกสาร 

เมื่อดาวน์โหลดเอกสารมาแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมา คือ การกรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงในเอกสาร

  • กรอกข้อมูลแค่หน้าแรก ที่ระบุว่า ด้านหน้า ในส่วนที่ 1 ที่เป็นชื่อ, ที่อยู่ และ เหตุผล
  • ส่วนที่ 2 ที่เป็นที่อยู่ของท่านเพื่อส่งจดหมายตอบรับผลการพิจารณา (ในส่วนด้านหลังไม่ต้องกรอก แต่ต้องยื่น-ส่ง กับเจ้าหน้าที่ด้วย)
  • จากนั้นแนบสำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: ดูตัวอย่างการกรอกเอกสารแจ้งไม่ไป 'เลือกตั้ง อบจ.' ที่ถูกต้อง!

 ขั้นตอนที่ 3 : การยื่นเอกสาร 

การยื่นเอกสารสามารถ หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำได้ 2 ช่องทาง คือ

1. นำเอกสารไปแจ้งต่อนายอำเภอ โดยสามารถนำไปแจ้งได้ทั้งตัวเอง หรือให้คนอื่นไปยื่นแทน

2. ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ ส่งที่อยู่ถึงนายทะเบียนอำเภอ โดยในกรณีแจ้งทางไปรษณีย์ ให้นับตามวันที่แสตมป์หน้าซองจดหมาย

หากทำทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง และอยู่ภายในวันที่กำหนด คือตั้งแต่วันที่ 21-24 ธ.ค. 63 ก็จะไม่เสียสิทธิทางการเมืองแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เน้นย้ำ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และไม่แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

อ้างอิงสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง