เผยโฉม! 'บัตรเลือกตั้ง'ใช้ 'เลือกตั้ง อบจ.' 2563 สีไม่เหมือนกัน จังหวัดไหนได้สีอะไรเช็คเลย

เผยโฉม! 'บัตรเลือกตั้ง'ใช้ 'เลือกตั้ง อบจ.' 2563 สีไม่เหมือนกัน จังหวัดไหนได้สีอะไรเช็คเลย

"เลือกตั้ง อบจ." ปี 2563 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับ "บัตรเลือกตั้ง" 2 ใบ สำหรับการเลือกนายก อบจ.และ ส.อบจ. โดยจะมีการแบ่งสีตามภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ 

โดยในวันเลือกตั้ง 20 ธ.ค.นี้ หลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมไป คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น

ทั้งนี้ กกต.ได้อธิบายเรื่อง "บัตรเลือกตั้ง" ว่า บัตรเลือกตั้งมี 2 ประเภท ได้แก่ 1.บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และ 2.บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับประเภทละ 1 ใบ รวมเป็นทั้งหมด 2 ใบ 

โดยบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทจะมีสีที่แตกต่างกัน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสรรบัตรเลือกตั้งตามภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาคจะมีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน ส่วนจังหวัดในภูมิภาคเดียวกันจะมีสีบัตรเลือกตั้งเหมือนกัน ตามรายชื่อภาคและจังหวัด ดังนี้

1.ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี 

บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. :   สีเทาฟ้า
บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. :       สีน้ำตาลเข้ม

160836038228

2.ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี

บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. :   สีเขียวคราม
บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. :       สีส้ม  

160836040547

3.ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์

บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. :   สีม่วง
บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. :       สีน้ำตาล

160836034369

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อนเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. :   สีเขียว
บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. :       สีชมพู

160836036576

โดย กกต.อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งไว้ดังนี้

1.เริ่มจากการตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าสถานที่เลือกตั้ง 

2.ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แล้วลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ 

3.จากนั้นได้รับ "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ" โดยใบแรกเป็นบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และใบที่ 2 เป็นบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. และต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร

4.เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมาย