'เงินอุดหนุนบุตร' งวด ธ.ค.63 โอนแล้ว 600 บาท พร้อมไขปัญหาได้ไม่เท่ากันเพราะอะไร?

'เงินอุดหนุนบุตร' งวด ธ.ค.63 โอนแล้ว 600 บาท พร้อมไขปัญหาได้ไม่เท่ากันเพราะอะไร?

เร็วขึ้นหนึ่งวัน! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท งวดธันวาคม 2563 โอนแล้ววันนี้ 9 ธ.ค พร้อมเคลียร์ชัด ลงทะเบียนเร็ว-ช้า ได้เงินไม่เท่ากัน  อ่านวิธีเช็คสิทธิและรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

วันที่ 8 ธ.ค.63 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้แจ้งการจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" งวดประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยระบุว่า ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน ประกอบด้วย 

- ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

- ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 พฤศจิกายน 2563

160745455893
       

  • ได้เงินย้อนหลังด้วยไหม?

จากข้อมูลได้ระบุไว้ว่า จะเป็นการจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน รวมถึงจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ สำหรับผู้เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินย้อนหลัง

ซึ่งหลายคนอาจยังสับสนถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ว่า ตกลงเงินที่จะได้นั้น นับจากเดือนที่เด็กเกิด หรือเดือนที่ลงทะเบียนกันแน่?

เรื่องนี้ ทางเฟซบุ๊คเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งหลักเกณฑ์ไว้ตามนี้ 

- สำหรับเด็กที่เกิดก่อน 1 ต.ค.2562

เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดภายในวันที่ดังต่อไปนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

> หากลงทะเบียนภายในปีงบประมาณที่เด็กเกิด สามารถเริ่มรับเงินตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนมีอายุครบ 6 ปี

> หากลงทะเบียนล่าช้า ไม่ตรงตามปีงบประมาณที่เด็กเกิด ระบบจะเริ่มจ่ายเงินนับตั้งแต่เดือนที่ขอรับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ปี

- สำหรับเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มจ่ายเงินนับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี

160745465338

 

  • เช็คสิทธิ ทำอย่างไร ?

ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิได้โดย คลิกที่นี่ และกรอกข้อมูลง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน คือ

1. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
4. กดค้นหาข้อมูล

หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไขโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สำหรับส่วนภูมิภาค ติดต่อ พมจ. ที่ท่านได้ลงทะเบียน ส่วนกรุงเทพมหานคร ติดต่อ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ ระบบจะทำการอัพเดทข้อมูลทุกวันที่ 8 ของเดือน กรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม และบันทึกข้อมูลเข้าไปใหม่ หลังวันที่ 25 ของเดือน ให้รอปรับสถานะใหม่เดือนถัดไป

      

  • ตรวจสอบแล้วพบปัญหา แก้ไขที่ไหน?

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีสถานะ (E20 ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน) ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ดังคำแนะนำในรูปภาพที่แนบมาด้วยนี้

160745487528

หากพบว่าจะต้องทำการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน และต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ทันภายในวันที่ 25 ของเดือน จึงจะมีผลการเบิกจ่ายในเดือนถัดไป

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ) หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

160748938964

Lazada แจกคูปอง ไปช้อป วันที่ 12-14 ธันวาคมนี้ เก็บคูปอง คลิกเลย