โปรดเกล้าฯ ให้นำเงินที่ปชช. ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

โปรดเกล้าฯ ให้นำเงินที่ปชช. ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
5 ธันวาคม 2563
212

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่ประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในภาคใต้

160715429280


ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดิน พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา และมีประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล นั้น

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่ประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย จำนวนรวม 41,500 บาท ร่วมกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ไปจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเบื้องต้น บรรจุในถุงพระราชทานสำหรับนำไปพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้วยทรงห่วงใย และทรงใส่พระราชหฤทัย กับทรงติดตามความเดือดร้อนของราษฎรจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นจำนวนมาก

160715429217ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ทั้งสองพระองค์พระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานอาหารแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินที่ประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสต่าง ไปพระราชทานแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยธรรมชาติในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง