สปก. สอบ ข้อเท็จจริง “ฟลอร่าพาร์ค” รุกที่วังน้ำเขียว

สปก. สอบ ข้อเท็จจริง  “ฟลอร่าพาร์ค” รุกที่วังน้ำเขียว
27 พฤศจิกายน 2563
136

ส.ป.ก. เดินหน้าสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีพื้นที่ฟลอร่าพาร์ค อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ลงพื้นที่สืบสวนกรณี การอนุญาตให้ฟลอร่า พาร์ค ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

 160646370142

สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามระเบียบ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๔๑ ณ บริษัท ฟลอร่าพาร์ค จำกัด ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

ทั้งนี้ ก่อนหน้า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เรื่องรายการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯกำหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน(ฉบับที่7)พ.ศ.2532 พ.ศ.2563  ตามที่ คปก.เสนอให้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ

160646406883

เพื่อเป็นการแก้ปัญหา การใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตของกฎหมาย ที่เป็นปัญหาสะสมกันมายาวนาน เพื่อไม่ให้ มีการใช้ดุลพินิจ ตามอำเภอใจ หากตีความตามกฎหมายฉบับเก่า ที่กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติไว้กว้างมาก แบบครอบจักรวาล ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)ต้องใช้ดุลพินิจ ทำให้แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดตีความแตกต่างกันไป ไม่เหมือนกัน

 

สำหรับการแก้ระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.ยืนยันไม่เอื้อนายทุน การเข้ามากำกับดูแล ส.ป.ก. จะน้อมนำพระราโชบาย ร.9 ที่ให้ไว้ตั้งแต่ปี 2518 มาใช้ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน

“ไม่มีไปเอื้อนายทุน มีแต่จะทำในสิ่งที่ปกปิดและกระทำผิด กฎหมาย ส.ป.ก.แก้ให้มันถูกต้องให้ตรงกับพระราชบายของพระองค์ผู้ก่อตั้ง คือ ร.9 ทั้ง 9 ข้อ โดยจะแก้ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต้องทำให้ครบ”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: