'เลือกตั้งท้องถิ่น' 2563 เปิดตรวจสอบผู้มีสิทธิ์แล้ว! เช็คง่ายๆ ผ่านออนไลน์

'เลือกตั้งท้องถิ่น' 2563 เปิดตรวจสอบผู้มีสิทธิ์แล้ว! เช็คง่ายๆ ผ่านออนไลน์
26 พฤศจิกายน 2563
51,105

กกต. เปิดเว็บไซต์ "ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น" ช่องทางออนไลน์แค่กรอกตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือ การเลือกตั้งนอกเขตแต่อย่างใด ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และสภา อบจ. ต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้ กกต. ได้เปิดเว็บไซต์ให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และ สภา อบจ. ได้แล้วเพียงแค่มีผู้สิทธิ์เลือกตั้งกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.) ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 

160635712793

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: