‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.6
25 พฤศจิกายน 2563
2,670

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (25 พ.ย. 63) เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย นายกอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

160630411563

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

160630434815

จากนั้นเสด็จขึ้นสู่หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ภปร. ประทับพระราชอาสน์ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดี สรรเสริญพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดพระวิสูตร นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดี

160630442888

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม หัวหน้านักเรียนนำบูชาพระรัตนตรัย และสวดวชิราวุธานุสฺสรณคาถาของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

160630418868

160630447345

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จบ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์

160630447658

ผู้บังคับการกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนร้องเพลง O KING OUR HELP แล้วส่งเสด็จเข้าห้องสดับปกรณ์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสดัปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดัปกรณ์ จำนวน 51 รูป พระสงฆ์สดัปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

160630448319

เสด็จออกจากห้องสดัปกรณ์ แล้วเข้าไปยังห้องพิธี ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย  กราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียนร้องเพลง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 เราเด็กในหลวง และคำถวายปฏิญญา

160630448771

เมื่อนักเรียนร้องเพลง และคำถวายปฏิญญาแล้ว ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วงจุลดุริยางค์บรรเลง เพลงสรรเสริญพระบารมี บทพระสุบินและปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืน ทรงกราบเสด็จฯ ไปยังห้องประทับรับรอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังทางลงด้านหน้าหอประชุม ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ออกจากวชิราวุธวิทยาลัยไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

160630446438

160630848274

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศหน้าหอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย มีศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียนเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก พร้อมใจกันโบกธงพระปรมาภิไธย ธงพระนามาภิไธย และเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างกึกก้อง อีกทั้งยังทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย พระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆ รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย

160630847840

เวลาต่อมา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  สวนลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

160630847859

ครั้นเสด็จฯ ถึง ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ฯ ทรงกราบ แล้วเสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสรณ์ ฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

160631081121

160630369028

วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำ เดิมชื่อ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาล เมื่อปี พ.ศ.2453 โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

160630375986

ส่วนสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานที่ดิน 360 ไร่ ณ ทุ่งศาลาแดง สำหรับสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงสินค้าไทยเป็นครั้งแรก และจัดให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน แต่การก่อสร้างสถานที่ดังกล่าว ไม่แล้วเสร็จเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตเสียก่อน กระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2468 จวบจนถึงปัจจุบัน

160630360928

160630361530

160630367254

160630362491

160630363493

160630371181

160631080466

160631091922

160631091865

160631099380

160631101287

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง