“บอร์ดแข่งขัน”เปิด 16 ชื่อร่วมชิงเก้าอี้ 3 กรรมการ

“บอร์ดแข่งขัน”เปิด 16 ชื่อร่วมชิงเก้าอี้ 3 กรรมการ
23 พฤศจิกายน 2563
166

อดีตข้าราชการ-บอร์ดแข่งขัน-นักการเมือง 16รายร่วมชิงกรรมการแข่งขันทางการค้า 3 ตำแหน่งว่างตามวาระจับฉลากออก คาดรู้ผลส่งชื่อให้ต่อครม.เห็นชอบม.ค.ปีหน้า

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการแข่งขันทางการค้าคนใหม่จำนวน 3 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยวิธีการจับฉลาก ว่า ขณะนี้ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าจำนวน 16 คนแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติจากนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคาดว่าจะนัดประชุมคณะกรรมการสรรได้ในต้นเดือนธ.ค.เมื่อแสดงวิสัยทัศน์เสร็จสิ้นก็จะมีการลงมติเลือกกรรมการคนใหม่จำนวน 3 คน จากนั้นจะเสนอรายชื่อเข้าครม.เพื่อเห็นชอบต่อไปคาดว่าจะได้กรรมการคนใหม่ในเดือนม.ค.ปีหน้า ทั้งนี้การคัดเลือกกรรมการสรรหาคนใหม่นั้นมีเหลักเกณฑ์เปิดกว้าง ไม่ได้ระบุคุณสมบัติเฉพาะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหม

สำหรับรายชื่อผู้สมัครกรรมการแข่งขันทางการค้า 16 คนประกอบด้วย 1.นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(ปี 61)2. นางจุฑาทิพย์ อยู่ยอด 3.นางปัทมา เธียรวิศษฐ์สกุล อดีตรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4.นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5.นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล อดีตที่ปรึกษากฏหมาย กระทรวงพาณิชย์ 6.นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 7.นายวิษณุ วงศ์สินศีริกุล อดีตกรรมการแข่งขันทางการค้า 8.นายประยุทธ ศุภวราพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิก คอสเมติก จำกัด

9.นายสุชาติ สินรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 10.นายวีระชัย ถาวรทนต์ อดีตปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 11. นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม 12.นางอร่ามศรี รุพันธ์ อดีตกรรมการแข่งขันทางการค้า 13.นายกฤษฏา เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตกรรมการแข่งขันทางการค้า 14. พล.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 15.นายรักษเกชา แฉ่ฉาย อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 16.พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้ากรณีที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติเสียงข้างมากอนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้น จำกัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ขณะนี้ทางกลุ่มซีพียังไม่มีการตอบรับหลังคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากกลุ่มซีพียังมีเวลาพิจารณามติได้ภายใน 60 วันนันแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ซึ่งเข้าใจได้ว่า กลุ่มซีพีจะต้องนำมตินี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการใหญ่ของซีพี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง