อธิการบดี มก. เปิดโครงการ 'เดินชมสวนเพื่อสุขภาพดี ... ชีวีมีสุข'

อธิการบดี มก. เปิดโครงการ 'เดินชมสวนเพื่อสุขภาพดี ... ชีวีมีสุข'
19 พฤศจิกายน 2563
175

อธิการบดี มก. เปิดโครงการ “เดินชมสวนเพื่อสุขภาพดี ... ชีวีมีสุข” เดินออกกำลังกายชมสวนและสถานที่สำคัญ บนเส้นทาง ถนนคนเดิน walking Street ถึง สนามอินทรีจันทรสถิตย์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานชมรม มก.อาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เดินชมสวนเพื่อสุขภาพดี...ชีวีมีสุข”  ซึ่งชมรม มก. อาวุโส จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความสนใจจาก สมาชิกชมรม บุคลากร มก. นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

160578895516

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เกิดจากแนวคิดความยั่งยืน ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยเชื่อมโยงความรักและความผูกพันของบุคคล 3 ช่วงวัย คือ นิสิต วัยหนุ่มสาว บุคลากร วัยทำงาน และ ศิษย์เก่า ในวัยผู้อาวุโส

"ผมอยากเห็น มก. อาวุโส ได้มารำลึกความหลัง ที่ มหาวิทยาลัย ได้มาออกกำลังกายร่วมกัน พร้อมกับมาฟังเรื่องราวในอดีต และ เรื่องราวปัจจุบัน  ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในความสุข และความยั่งยืน ของบ้านหลังที่ สอง ซึ่ง ผู้อาวุโส สามารถมาใช้สถานที่ต่างๆใน มก.ได้ตลอดเวลา" ดร.จงรัก กล่าว

160578888115

ในด้านความยั่งยืนนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 โดยตรง ดังนั้นหัวใจสีเขียว เป็นสิ่งที่จะต้องฝังลึกในจิตใจ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่งอกที่ มก. นี้จะไปขยายพันธุ์ในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงต้องพัฒนา ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องทั้ง กายภาพ หลักการ แนวคิด การเรียนรู้ การเป็นต้นแบบในเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้นิสิต และที่อื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ ใช้ทั่วประเทศ

160578884575

สำหรับเส้นทางการเดิน มีจุดเริ่มต้นที่ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ถนนคนเดิน walking Street (ถนนชูชาติกำภู) ผ่านคณะเกษตร คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (แวะชมจิตรกรรมฝาผนัง อนุสรณ์ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ) สวน ๑๐๐ ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (รับฟังประวัติการจัดสร้างสวนและพรรณไม้ในสวน) สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รับฟังประวัติการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.และบทบาทภารกิจในปัจจุบัน) สถานพยาบาล มก. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์หอพัก และเข้าสู่สนามอินทรีจันทรสถิตย์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: