รัฐเร่งโอนเงิน 'ประกันรายได้เกษตรกร' ให้แล้วเสร็จ 18 พ.ย.นี้

รัฐเร่งโอนเงิน 'ประกันรายได้เกษตรกร' ให้แล้วเสร็จ 18 พ.ย.นี้
18 พฤศจิกายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
1,317

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งประสาน "ธ.ก.ส." โอนเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พ.ย. 2563 หรืออย่างช้าภายในสัปดาห์นี้

อัพเดทล่าสุด.. โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" พบว่าชาวนาบางคนอาจจะยังไม่ได้รับเงินชดเชย ใครที่ยังไม่ได้ต้องใจเย็นๆ ก่อนเพราะทางการกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วน ประสานให้ "ธ.ก.ส." โอนเงินตรงสู่บัญชีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (18 พ.ย. 2563)

มีข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ทางการกำลังเร่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการในโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนที่เหลืออย่างเร่งด่วน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ "ธ.ก.ส." ได้โอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ไปแล้วในรอบที่ 1 ณ วันที่ 16 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว มีข้อควรรู้อื่นๆ ที่เกษตรกรต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติม ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

1. "ธ.ก.ส." โอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563/64 รอบที่ 1 (16 พ.ย.) จำนวน 786,380 ราย คิดเป็นเงิน 8,387 ล้านบาท

2. การโอนเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ ในรอบที่ 1 ดังกล่าว เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเพียงชนิดเดียว

3. สำหรับเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด "ธ.ก.ส." จะโอนเงินส่วนที่เหลือของรอบที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พ.ย.2563 หรืออย่างช้าภายในสัปดาห์นี้

160568091715

4. มีเกษตรกร 161 ราย ที่มีปัญหาทางบัญชีธนาคาร เช่น บัญชีเงินฝากปิดไปแล้ว, บัญชีถูกอายัด ซึ่ง ธ.ก.ส. จะได้เร่งแก้ไขเพื่อโอนเงินส่วนต่างให้เสร็จสิ้นทุกรายโดยเร็ว

5. กรณีที่พบว่ามีการโอนเงินเกินหรือขาดบางส่วนนั้น ธ.ก.ส. แจ้งว่าเป็นปัญหาทางเทคนิค ซึ่งจะดำเนินการแก้ไขจ่ายเงินส่วนที่ขาดให้เรียบร้อยต่อไป 

6. สำหรับจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ มีจำนวน 839,682 ราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งข้อมูลให้กับ ธกส. เพื่อดำเนินโอนเงินส่วนต่างให้ครบทุกรายตามกำหนด

7. การโอนเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีที่ 2 รอบที่ 1 ดังกล่าว จัดทำเพื่อชดเชยส่วนต่างตามโครงการฯ ในเรื่องความชื้นของข้าวเปลือกแต่ละชนิด ไม่เกิน 15%

160568091412

8. โดยการชดเชยส่วนต่างราคาประกันข้าวเปลือกแต่ละชนิด มีรายละเอียดดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,911.17 บาท

- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,137.45 บาท

- ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บาท

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บาท

- ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34 บาท

9. จะมีการประกาศราคาอ้างอิงทุกๆ 7 วัน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการฯ (ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564)

160567599646

10. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละชนิด จะได้รับเงินส่วนต่างในจำนวนที่แตกต่างกันไป ดังนี้

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 26,674 บาท/ครัวเรือน

- ข้าวเหนียว ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด 33,349 บาท/ครัวเรือน

- ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด 36,670 บาท/ครัวเรือน

- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด 34,199 บาท/ครัวเรือน

- ข้าวหอมมะลิ ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 40,756 บาท/ครัวเรือน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง