รู้ยัง! เกิดก่อน 2 ก.ย.2505 ลงทะเบียนรับสิทธิ 'เบี้ยผู้สูงอายุ' รอบปี 65 ได้แล้ว

รู้ยัง! เกิดก่อน 2 ก.ย.2505 ลงทะเบียนรับสิทธิ 'เบี้ยผู้สูงอายุ' รอบปี 65 ได้แล้ว
8 พฤศจิกายน 2563
16,991

รู้ยัง! ผู้ที่เกิดก่อน 2 ก.ย.2505 ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 2565 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ "เบี้ยผู้สูงอายุ" เดือนละ 600 บาท ได้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า ได้ประกาศเชิญชวนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565

โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 2565 นับจนถึงวันที่ 1 ก.ย.2565 หรือเกิดก่อน 2 ก.ย. 2505

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ

- รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - พ.ย. 2563

- รอบที่ 2 เดือน ม.ค. - ก.ย. 2564 ณ องค์กรปกครองท้องถิ่นตามภูมิลำเนา

ซึ่งกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สะดวก อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนได้ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร เป็นต้น

สำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนนั้น เป็นแบบขั้นบันได คือ

1) อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท

2) อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท

3) อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท

4) อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท

160463673067

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง