เศรษฐกิจ

ส่งออกข้าวไทยเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 9.4%

ไทยรับอานิสงค์จากประเทศกลุ่มแอฟริกา นำเข้าข้าวเพิ่มรับช่วงเทศกาลปลายปี ดันส่งออกเดือนก.ย.เพิ่มขึึ้น คาดเดือนต.ค.ยังส่งออกเพิ่มต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวม 9 เดือนไทยส่งออกข้าว4,041,858 ตัน ลดลง 31.9%

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า  การส่งออกข้าวในเดือนก.ย. 2563 มีปริมาณ 390,258 ตัน เพิ่มขึ้น9.4%  มูลค่า 7,464 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  3.8% เมื่อเทียบกับเดือนส.ค. 2563 ที่ส่งออกได้ 356,554 ตัน มูลค่า 7,366 ล้านบาท โดยส่งออกข้าวขาวและข้าวนึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนส.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าในแถบแอฟริกาได้นำเข้าข้าวขาวและ ข้าวนึ่งเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ ส่งผลให้ในเดือนก.ย  2563 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 146,744 ตัน เพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแคเมอรูน เบนิน แองโกล่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโมซัมบิก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เป็นต้น

ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 132,960 ตัน เพิ่มขึ้น 21.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดประจำในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคมเมอรูน เป็นต้น สำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 63,263 ตัน ลดลง 12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดประจำ เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น

สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวในช่วง 9 เดือนของปี 2563 หรือตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย. มีปริมาณ 4,041,858 ตัน มูลค่า 2,702.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 84,481 ล้านบาท  โดยปริมาณส่งออกลดลง 31.9%  และมูลค่าลดลง 15.5% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,934,547 ตัน มูลค่า3,191.0 ล้านดอลลาร์ หรือ100,012 ล้านบาท

ทั้งนี้สมาคมฯคาดว่าในเดือนต.ค. 2563 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 470,000-500,000 ตัน เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าในแถบแอฟริกายังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวจากไทยทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่งเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ ประกอบในช่วง นี้ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มอ่อนตัวลงบ้างแล้ว จึงทำให้ผู้ซื้อหันมาให้ความสนใจข้าวไทยมากขึ้น

 

อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มชะลอลงเนื่องจากผู้ซื้อบางส่วนรอดูผลผลิตข้าวนาปีที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนพ.ย.นี้เป็นต้นไปภาวะราคาข้าวของไทยในช่วงนี้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงตามภาวะตลาดและราคาภายในประเทศที่อ่อนตัวลง แต่ราคาก็ยังคงสูงกว่าประเทศคู่แข่งที่สำคัญ โดยเฉพาะอินเดียที่ราคายังต่ำกว่าไทยอยู่ประมาณ 100-115 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้ไทยสูญเสียตลาดข้าวนึ่งและข้าวขาวให้แก่อินเดียในช่วงที่ผ่านมา