บจ.ระดมทุน-ขายหุ้นกู้ยั่งยืนพุ่ง

บจ.ระดมทุน-ขายหุ้นกู้ยั่งยืนพุ่ง
3 พฤศจิกายน 2563
195

ก.ล.ต.สรุปไตรมาส 3 ยอดเสนอขายตราสารทุนเพิ่มทะลุ 5.7 หมื่นล้านบาท และตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนพุ่งแตะ 3 หมื่นล้านบาท

160439854419     รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้สรุปข้อมูลสถิติสำคัญในตลาดทุน ประจำไตรมาส 3/2563 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2562 พบว่าการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท จาก 11 บริษัท

     โดยในส่วนนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 6 บริษัท จาก 8 บริษัท และการเสนอหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) 2 บริษัท จาก 3 บริษัท
      ขณะที่มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน รวมอยู่ที่ 57,951 ล้านบาท จาก 38,954 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายไอพีโอ จำนวน 2,771 ล้านบาท จาก 2,723 ล้านบาท และเสนอขายครั้งต่อไป จำนวน 55,180 ล้านบาท จาก 36,231 ล้านบาท

    ส่วนมูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้ ยอดรวมอยู่ที่ 464,254 ล้านบาท จาก 434,461 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขายในประเทศ 416,413 ล้านบาท จาก 414,228 ล้านบาท และการเสนอขายต่างประเทศ 47,841 ล้านบาท จาก 20,233 ล้านบาท

      เมื่อพิจารณาประเภทตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน พบว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีผู้ออกตราสารหนี้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) 3 ราย มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท ,ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) 1 ราย มูลค่ารวม 6,800 ล้านบาท   และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) 1 ราย มูลค่า 30,000 ล้านบาท
      ขณะที่ภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน พบว่า ณ สิ้นก.ย.2563 มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,509 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่ระดับ 4,031,040 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562 ที่มีจำนวนกองทุน 1,538 กองทุน NAV ที่ 4,669,871 ล้านบาท

       ส่วนภาพรวมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 8 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้ว 6 ราย ซึ่งในส่วนนี้รวมบริษัท บิทคอยน์ จำกัด ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติตามขั้นตอนการคืนใบอนุญาตกับก.ล.ต. และผู้ที่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ 2 ราย
        นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) จำนวน 5 ราย เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้ว 2 ราย และยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ 3 ราย ,ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) จำนวน 1 ราย ,ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จำนวน 4 ราย เป็นผู้ประกอบธุรกิจแล้ว 3 ราย และยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจ 1 ราย
      ขณะที่ภาพรวมการระดมทุนด้วยวิธีคราวด์ฟันดิง มีผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง 4 บริษัท และการระดมทุนด้วยวิธีคราวด์ฟันดิง แบ่งเป็น หุ้นคราวด์ฟันดิง จำนวน 2 บริษัท มูลค่า 30.34 ล้านบาท และหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จำนวน 11 บริษัท มูลค่า 37.85 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง