พรบ.ต่างด้าวไฟเขียวทุนเทคฯ เข้าไทยพันล้าน

พรบ.ต่างด้าวไฟเขียวทุนเทคฯ เข้าไทยพันล้าน
29 ตุลาคม 2563
222

ต่างชาติลงทุนตาม พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ เดือน ก.ย. จำนวน 22 รายเงินลงทุน 1,074 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 138 คน ญี่ปุ่น-สิงคโปร์แชมป์ คาดถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเพิ่ม

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 22 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,074 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 138 คน ส่วนยอดรวม 9 เดือน ม.ค.-ก.ย. 2563 มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ จำนวน 201 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 8,083 ล้านบาท

160388905217

ทั้งนี้ การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนักเช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้งานระบบเพื่อการบริหารจัดการการใช้รถยนต์และติดตามตรวจสอบสถานะของรถยนต์องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการทำงานของระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้าจำนวน 9 ราย เงินลงทุนจำนวน 237 ล้านบาท เช่น ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องประกอบชิ้นงานเครื่องตรวจสอบชิ้นงานและระบบหุ่นยนต์ที่ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติในโรงงาน,บริการบำรุงรักษา ปรับค่า (Calibrate)แก้ไข และตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุตสาหกรรม/ค้าส่งจำนวน 8 ราย เงินลงทุนจำนวน 40 ล้านบาท ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มจำนวน 4 ราย เงินลงทุนจำนวน 787 ล้านบาท และธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับเอกชนจำนวน 1 ราย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง