ส.ว.ส่ง 6 ตัวแทน ถกวิปสามฝ่ายค้าน เคาะแนวทางพิจารณาร่างรธน.

ส.ว.ส่ง 6 ตัวแทน ถกวิปสามฝ่ายค้าน เคาะแนวทางพิจารณาร่างรธน.
28 ตุลาคม 2563
145

ส.ว.ส่ง 6 ตัวแทน ถกวิปสามฝ่ายค้าน เคาะแนวทางพิจารณาร่างรธน. เร่งดัน 6 ร่างก่อนหรือจะรอร่างแก้ไขของไอลอว์

นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิฯ) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาวันนี้ว่า ที่ประชุมได้มีมติส่งผู้แทน 6 คน คือ นายกล้านรงค์ จันทิก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นายคำนูณ สิทธิสมาน นายสมชาย แสวงการ นายตวง อันทะไชย และนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เข้าร่วมประชุมกับประธานรัฐสภา ผู้แทนวิปรัฐบาล และผู้แทนวิปฝ่ายค้าน เพื่อกำหนดแนวทางในการบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแกเพิ่มเติม 7 ฉบับ และร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอโดยกลุ่มไอลอว์

นายคำนูณ กล่าวว่า ในเบื้องต้นมีข่อพิจารณาว่า จะบรรจุร่างแก้ไข 6 ฉบับที่อภิปรายจบแล้ว และรายงานคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการทำรายงานเสร็จแล้ว เข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยเร็วที่สุด เพื่อรับฟังรายงานและลงมติเลย หรือจะต้องรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 ของไอลอว์ก่อน

ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภาให้นโยบายมาว่าหากผลการหารือตกลงในแนวทางแรก วุฒิสภาพร้อมงดประชุมวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน เพื่อเปิดโอกาสให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อรับฟังรายงานและลงมติร่่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 6 ฉบับ ถือเป็นเวลาเร็วที่สุดที่สามารถกระทำได้ แต่หากผลการหารืิอออกมาเป็นว่าจะรอร่่างไอลอว์ก่อน ก็สุดแท้แต่ความเห็นของทุกฝ่าย และให้ประธานรัฐสภากำหนดวันพิจารณาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งน่าจะเป็นช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายน และอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการพิจารณาหลักการของร่างไอลอว์ก่อน เพราะยังไม่ได้อภิปรายกัน จากนั้นจึงค่อยกำหนดวันลงมติพร้อมกันทั้ง 7 ร่างต่อไป

"ประธานวุฒิย้ำว่าวุฒิสภาพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมือง จึงพร้อมยกวันประชุมวุฒิสภาตามปกติ ในวันที่ 3 พ.ย.นี้ให้ในกรณีที่ประชุม 3 ฝ่ายและประธานรัฐสภาเห็นควรให้พิจารณาลงมติ 6 ร่างที่อภิปรายจบไปแล้วก่อน" นายคำนูณ กล่าว 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง