จี้นายกฯ เปิดใจกว้าง รับข้อเสนอที่ประชุมรัฐสภา แก้ปัญหาชาติ

จี้นายกฯ เปิดใจกว้าง รับข้อเสนอที่ประชุมรัฐสภา แก้ปัญหาชาติ
28 ตุลาคม 2563
573

"องอาจ" พอใจภาพรวมที่ประชุมรัฐสภา วอน "ประยุทธ์" รับข้อเสนอ นำไปแก้ไขปัญหาชาติ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ..พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อขอให้มีการอภิปรายทั่วไปใน 2 วันที่ผ่านมาว่า พอใจภาพรวมการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา โดยสมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายแสดงจุดยืนและข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เพื่อช่วยกันหาทางออก ซึ่งนายกฯ ควรนำความคิดเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง ถึงแม้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอจากสมาชิกบางคน นายกฯ ฟังแล้วอาจไม่ค่อยสบายใจ แต่นายกฯ ควรเปิดใจกว้างพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ด้วยใจเป็นธรรมโดยยึดเอาประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยข้อเสนอใดที่นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลควรเร่งทำเพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง

นายองอาจ กล่าวว่า ในส่วนของ ..พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานจุดยืนของพรรค 3 ประการ 1.ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.ยึดแนวทางสันติ คัดค้านการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย 3.ใช้เวทีรัฐสภาร่วมกับทุกภาคส่วนในการแสวงหาทางออกร่วมกัน

"การที่แต่ละฝ่ายที่มีจุดยืนความคิดเห็นข้อเรียกร้องที่แตกต่างกันได้มีโอกาสคุยกัน ประชุมร่วมกัน น่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งในการที่ทำให้ไม่เกิดการเผชิญหน้ากันจนอาจนำไปสู่ความรุนแรงที่ไม่พึงปรารถนา และอาจนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ที่ทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ในที่สุด"นายองอาจ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: