EDUCA 2020 สู่แพลตฟอร์มออนไลน์รับ New Normal  

EDUCA 2020 สู่แพลตฟอร์มออนไลน์รับ New Normal  
26 ตุลาคม 2563
133

EDUCA 2020 พลิกโฉมสู่แพลตฟอร์มออนไลน์   จัดเต็มองค์ความรู้ไทย-เทศ รับการเรียนรู้แบบ New Normal  

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCAมากว่า 12 ปี ในปีนี้ผู้จัดงาน บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ต่อยอดความสำเร็จและพลิกรูปแบบงานEDUCA 2020 รับยุค New Normal ด้วยการจัดงานแบบออนไลน์อย่างเต็มตัว ตั้งเป้าเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีแก่ครูให้ได้มากที่สุด 

ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นให้งาน EDUCA สามารถเข้าถึงครูไทยในวงกว้างได้ทุกที่ทุกเวลา เสริมพลังในการเรียนรู้ร่วมกันของครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย  ปิโก (ไทยแลนด์) จึงปรับงาน EDUCA สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งระบบ ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของวงการการศึกษาไทยกับการจัดมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูแบบออนไลน์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์แบบ New Normal ที่ผู้คนใกล้ชิดกับโลกออนไลน์มากขึ้น 

โดยงาน EDUCA 2020 จะจัดในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้แนวคิดGrowing Our Teachers, Inspiring Our Future ร่วมสร้างการเติบโตให้วิชาชีพครู เพื่อสร้างเยาวชนที่เป็นอนาคตของสังคมไทย ทั้งนี้ สร้างการเติบโตใน5 มิติ ได้แก่ 1) Growing Our Teachers บ่มเพาะครูให้มีทักษะที่จำเป็นและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสอนที่ทันสมัย เท่าทันเทคโนโลยี เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน และมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 2) Growing Our Principals สร้างครูใหญ่ผู้นำที่รับกับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน พร้อมทั้งรู้จักบริหารความเสี่ยง และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการทำงาน  

3) Growing Our Teacher Educators ขับเคลื่อนครุศึกษาให้เป็นต้นสมองทางความคิด เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัย รวมถึงเชื่อมโยงนวัตกรรมการศึกษาสู่โรงเรียน ชุมชน และสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ 4) Growing Our Children ปลูกปัญญาให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม และเป็นเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง 5) Growing Our Community เพาะสังคมให้เติบโตและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน  

แนวคิดดังกล่าวจะนำมาถ่ายทอดผ่านเนื้อหาของกิจกรรมต่างๆ ทั้งงานประชุมนานาชาติ ฟอรั่มพิเศษ และเวิร์คชอปออนไลน์ ซึ่งความพิเศษของงานในครั้งนี้คือ ลงทะเบียนเพียง 100 บาท ก็สามารถเข้าร่วมได้ทุกหัวข้อและทุกกิจกรรมรวมถึงยังมีเนื้อหาที่สรุปแล้วจากเวิร์คชอปและสัมมนาให้ครูสามารถดาวน์โหลดได้ เพื่อเป็นความรู้และนำไปใช้ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ขณะเดียวกัน เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเวลาที่กำหนดก็จะได้รับเกียรติบัตรอีกด้วย” 

สำหรับไฮไลท์ของงาน EDUCA 2020 อยู่ที่การประชุมนานาชาติที่ได้คัดเลือก 10 สุดยอดหัวข้อการประชุมนานาชาติในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาของ EDUCA จากวิทยากรชั้นนำหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเนื้อหามีความเป็นสากลและเป็นเทรนด์ที่มีความต่อเนื่อง รวมถึงตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการศึกษา แนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจ และวิสัยทัศน์ด้านการปฏิรูปการศึกษาที่สร้างคุณภาพและความเท่าเทียมให้กับระบบการศึกษาทั่วโลก 

เรายังมีการถ่ายทอดสด Live Forum ที่ห้ามพลาด โดยมีทั้งฟอรั่มครูใหญ่จากกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principal Forum: TPF) ในหัวข้อการสร้างครูใหญ่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่ซับซ้อนและโลกที่ไม่เหมือนเดิมและฟอรั่มครุศึกษา (Teacher Education Forum) ซึ่งจะพูดคุยในประเด็นการขับเคลื่อนครุศึกษาว่าจะมีบทบาทอย่างไรต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน เพื่อก้าวทันการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ และสร้างครูที่พร้อมรุกกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” 

ดร.นิภาพร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า งานนี้ได้จัดเต็มสัมมนาออนไลน์กว่า 60 หัวข้อที่ตอบทุกความต้องการของครูทุกกลุ่มสาระวิชาและทุกช่วงชั้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาใน 4 ด้านหลักได้แก่ Pedagogy for Digital Age ศาสตร์การสอนสำหรับยุคดิจิทัล, Psychology for Positive Classroom Environment สร้างครูให้เกิดความเข้าใจตัวเองและเด็ก เพื่อสร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้, New Skills/Competencies ทักษะและสมรรถนะสำคัญสำหรับครูและนักเรียน และ Teacher Learning/PLC (Professional Learning Community)/Coaching and Mentoring หลากหลายมิติของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทาง www.educathai.com และwww.facebook.com/educathai เริ่มลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.0 – 2748 - 7007 ต่อ 140 เวลา 9.30 – 17.30

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง