ครม.อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบ 64 รวม 2.23 แสนล้าน ภายใต้กรอบวินัยการเงินฯ

ครม.อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบ 64 รวม 2.23 แสนล้าน ภายใต้กรอบวินัยการเงินฯ
20 ตุลาคม 2563
168

ครม.อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2564 รวม 2.23 แสนล้านบาท ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

โดยให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,323 รายการ เป็นวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น 2.23 แสนล้านบาท โดยเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4.2 หมื่นล้านบาท


ทั้งนี้ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้ว่า ในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งการก่อหนี้รายการใหม่ของงบประมาณประจำปี 2564 นี้ คิดเป็นร้อยละ 6.67 หรือ 2.19 แสนล้านบาท (ไม่รวมเงินนอกงบประมาณ) จากงบประมาณทั้งสิ้น 3.28 ล้านล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง