'เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี' เป็นผู้แทนพระองค์ไป 'ถวายผ้าพระกฐิน' วัด 'สุวรรณดาราราม'

'เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี' เป็นผู้แทนพระองค์ไป 'ถวายผ้าพระกฐิน' วัด 'สุวรรณดาราราม'
19 ตุลาคม 2563
27,426

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี" เป็นผู้แทนพระองค์ไป "ถวายผ้าพระกฐิน" ไปยังวัด "สุวรรณดาราราม" อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด "พระนครศรีอยุธยา"

160310119910

วันนี้(19 ต.ค.63)เวลา 16.08 น. เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางโดยรถยนต์พระประเทียบ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รถยนต์พระประเทียบ เทียบที่หน้าประตูวัดสุวรรณดาราราม ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอรับ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินไปยังพระอุโบสถ เข้าพระอุโบสถ รับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต วางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสุวรรณมุณี พระประธานพระอุโบสถ กราบ หยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรมอบเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่กรมการศาสนารายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว หยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างแขน แล้วประนมมือ หันหน้าสู่พระประธาน ว่า นะโม ตัสสะฯ จบ 3 หนแล้ว หันหน้าสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน วางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูษามาลา แล้วยืน ณ ที่นั้น รับการเคารพของผู้ร่วมพิธี นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ข้างพระราชอาสน์ (พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม) 

160310122075

160310118994

เมื่อพระสงฆ์ผู้รับผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ พร้อมแล้ว ไปประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน นั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม กรวดน้ำ (พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก) หลังจากกรรมการวัดกล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอารามเข้ารับของที่ระลึก จำนวน 100 ราย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ลาพระสงฆ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับการเคารพของผู้ร่วมพิธี ออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหาร เข้าพระวิหาร จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลอง กราบ ออกจากพระวิหารไปยังรถยนต์พระประเทียบ เดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วัดสุวรรณดาราราม เป็นพระอารามของต้นราชวงศ์จักรี เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร พระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าให้บูรณะวัดนี้ทั้งหมด เพราะของเดิมได้ถูกไฟเผา และรื้อทำลายไปหมด ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัด ตัวโบสถ์เป็นรูปทรงคล้ายท้องเรือสำเภา เปรียบพระพุทธศาสนาดั่งนาวาธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหาร เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ ไตรภูมิ ทศชาติชาดก ภาพพระราชพงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาทิ ภาพทรงเรือตามพระยาจีนจันตุทรงตีเมืองคัง ภาพทรงม้าใช้ทวนแทงลักไวทำมูตกม้า ภาพหลั่งน้ำประกาศอิสรภาพ ภาพทรงพระสุบินปราบจระเข้ ภาพการทำศึกสงครามตามสถานที่ต่าง ๆ ภาพการทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาซึ่งวาดรายละเอียดได้ชัดเจน  

160310123958

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง