สรุป! มาตรการ 'ช้อปดีมีคืน' ซื้อสินค้าอะไร? ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี

สรุป! มาตรการ 'ช้อปดีมีคืน' ซื้อสินค้าอะไร? ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี

สรุปชัด! มาตรการ "ช้อปดีมีคืน" จากภาครัฐ ต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการอะไรบ้าง ถึงจะได้นำไปลดหย่อนภาษี?

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและกำลังซื้อของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" มาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนคนไทย และผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษี VAT โดยการสนับสนุนให้ประชาชนซื้อสินค้า เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของปี 2563 ซึ่งปีนี้จะต้องยืนในเดือนมีนาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

'ช้อปดีมีคืน' ทำยังไงถึงได้ 'ลดหย่อนภาษี' เต็มสูบ

‘คนละครึ่ง’ เผย 5 คำถาม ต้องรู้ รับสิทธิ 'เงิน 3,000 บาท'

160295419561

โดยมีข้อควรรู้ ดังนี้

1.ผู้ที่ได้สิทธิคือ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 • "ไม่" เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • "ไม่" เคยได้สิทธิมาตรการ "คนละครึ่ง"

2.มาตรการนี้ไม่มีการลงทะเบียน

3.ระยะเวลาโครงการ เริ่มตั้งแต่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

4.ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT 

5.สินค้าที่เข้าร่วมมาตรการ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 • สินค้าและบริการทั่วไป
 • สินค้า OTOP
 • หนังสือ ทั้งแบบเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

6.สินค้าที่ "ไม่" เข้าร่วมมาตรการ "ไม่" สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 • เหล้า เบียร์ ไวน์
 • บุหรี่หรือยาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะ
 • ค่าซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เรือ
 • ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พัก โรงแรม

7.การลดหย่อนภาษี สามารถได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน