'พระมหาไพรวัลย์' ชี้พระสงฆ์ห้ามรถฉีดน้ำ ไม่ขัดหลักศาสนา

'พระมหาไพรวัลย์' ชี้พระสงฆ์ห้ามรถฉีดน้ำ ไม่ขัดหลักศาสนา

"พระมหาไพรวัลย์" ชี้พระสงฆ์ห้ามรถฉีดน้ำ ในที่ชุมนุม “#ม็อบ16ตุลา” ไม่ขัดหลักศาสนา เป็นไปเพื่อสันติภาพ

จากรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ากระชับพื้นที่และทำการสลาย “ม็อบ16ตุลา” บริเวณแยกปทุมวัน และมีการเผยแพร่รูปพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เข้าไปไหว้ และเคาะประตูรถฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อขอให้ตำรวจหยุดฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมที่ไร้ซึ่งอาวุธ จนเกิดกระแสในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางนั้น

160292414331

ล่าสุด  พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ  ได้โพสต์เฟซบุ๊ค ระบุข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่า

การกระทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อสันติภาพ การกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นไปเพื่อการสนับสนุนความรุนแรง การกระทำนั้นๆ ย่อมไม่ขัดกับหลักพระศาสนา

ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงข้ามกับความรุนแรงทุกรูปแบบ ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นไปเพื่อความเห็นใจต่อความทุกข์ยากของหมู่มนุษย์ทุกผู้นาม

อาตมาวิงวอนให้รัฐมีขันติคุณยิ่งขึ้นไปอีก อาตมาวิงวอนให้รัฐเห็นแก่ความวัฒนาของบ้านเมืองมากกว่าอำนาจของตนเอง

160292418242

160292415049