'www.คนละครึ่ง.com' เปิดวิธีเช็ครายชื่อ 'ร้านค้า' พร้อมขั้นตอนใช้สิทธิ 3,000 บาท

'www.คนละครึ่ง.com' เปิดวิธีเช็ครายชื่อ 'ร้านค้า' พร้อมขั้นตอนใช้สิทธิ 3,000 บาท

'www.คนละครึ่ง.com' เปิดวิธีเช็ครายชื่อ 'ร้านค้า' ที่เข้าร่วมมาตรการ พร้อมแนะขั้นตอนใช้สิทธิ 3,000 บาท

สำหรับมาตรการ "คนละครึ่ง" หนึ่งในมาตรการรัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ครอบคลุมกิจการประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์และนิติบุคคล จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

โดยมาตรการนี้ได้เปิดให้ร้านค้าได้เริ่มลงทะเบียนสิทธิแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา และเปิดให้ประชาชน ที่ไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จนกว่าจะครบสิทธิ 10 ล้านราย ทั้งนี้สิทธิจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันผ่าน SMS จะได้สิทธิภาครัฐจะช่วยจ่าย 50% และผู้มีสิทธิออกเอง 50% ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือรวมตลอดโครงการไม่เกิน 3,000 บาท/คน หมายความว่าหากซื้อสินค้า 300 บาท รัฐจะช่วยออกให้ 150 บาท ที่เหลืออีก 150 บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องจ่ายเอง โดยจะต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

160290816381

ทั้งนี้ภายใน www.คนละครึ่ง.com สามารถเปิดให้ผู้ที่มีสิทธิ เข้าไปตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ด้วยตัวเอง โดยคลิกเข้าที่ "ค้นหาร้านค้า" ทั้งการค้นหาที่แยกเป็นรายประเภท ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านธงฟ้า และร้านสินค้าทั่วไป รวมถึงค้นหาจากแผนที่ ซึ่งจะมีการระบุจังหวัดและจำนวนร้านค้าในจังหวัดนั้นๆ เช่น

- ปทุมธานี 2,698 แห่ง

- นนทบุรี 3,301 แห่ง 

- นครปฐม 2,577 แห่ง

- กรุงเทพฯ 18,928 แห่ง

- สมุทรปราการ 3,564 แห่ง

160290831192

เมื่อคลิกเข้าไปที่แต่ละจังหวัด จะปรากฏรายชื่อร้านอาหาร ซึ่งสามารถเลือกค้นหาแยกรายประเภท รวมถึงกำหนดช่วงของราคาสินค้าได้ด้วย นอกจากนี้เมื่อคลิกเข้าไปที่รายชื่อของร้านค้าแต่ละร้าน ก็จะปรากฏแผนที่ที่ระบุที่ตั้งเพื่อสะดวกในการค้นหา 

  • เมื่อลงทะเบียน ได้รับ SMS ยืนยันแล้ว จะใช้สิทธิได้อย่างไร?

หลังจากได้ที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com แล้ว และได้รับ SMS ยืนยันกลับมา หมายความว่าได้รับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น โดยจะโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" มาก่อน พร้อมกับลงทะเบียนให้เรียบร้อย 

หลังจากนั้นหน้าจอของแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จะขึ้นสิทธิคนละครึ่งขึ้นมา ซึ่งจะต้องมีการเติมเงินเข้าไปก่อนเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐจะจ่ายให้ 50% และผู้มีสิทธิจ่าย 50% หมายคามว่าผู้มีสิทธิต้องเติมเงินเข้าไปในแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า หากต้องการใช้สิทธิก็คลิกเข้าไป กดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ กับร้านค้าที่มีเข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นยืนยันการชำระเงิน ใสรหัส PIN 6 หลักที่กรอกไปตอนลงทะเบียนเข้าแอพพลิเคชั่น หลังจากนั้นเสร็จสิ้น ระบบก็จะบันทึกสลิปรายจ่ายที่จ่ายเงินไป

160290871241