17 ต.ค. วันตำรวจ เปิดสาร 'ผบ.ตร.' กลางสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ม็อบทะลุเพดาน

17 ต.ค. วันตำรวจ เปิดสาร 'ผบ.ตร.' กลางสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ม็อบทะลุเพดาน
16 ตุลาคม 2563
1,004

วันตำรวจ 17 ต.ค. ประจำปี 2563 เปิดสาร "ผบ.ตร." กลางสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ม็อบทะทุเพดาน "สื่อสารทำความเข้าใจประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ"

สารจาก พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี 2563 นี้ ผมขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายด้วยความจริงใจ รวมถึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานตำรวจเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

วันตำรวจ มิได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับตำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังหมายรวมถึงทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่าทัพ และสื่อมวลชน ที่ร่วมมือกันทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนที่งานตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตความอยู่ที่สุด จึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้ง ที่จะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของตำรวจ ซึ่งได้มอบนโยบายเน้นย้ำไปแล้วว่า การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ตำรวจทุกนายต้องตระหนัก และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะความสำเร็จส่วนหนึ่งของงานตำรวจนั้น เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน


“ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ทุกสายงาน ที่มีความสำคัญต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละงาน ขอให้ทุกนายใช้ความรู้ ความสามารถทำงานอย่างเต็มกำลัง รับผิดชอบต่อหน้าที่และทำให้ดีที่สุด ช่วยกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสุขและทำงานกันต่อไป”

สุดท้ายนี้ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพร ให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประสบแต่ความสุข ความเจริญถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: