คลอด! โผผู้การฯ 277 ตำแหน่ง 'บิ๊กบี้' ดันเด็ก 'บิ๊กแดง' คุมกรม 'สไตรเกอร์'

คลอด! โผผู้การฯ 277 ตำแหน่ง 'บิ๊กบี้' ดันเด็ก 'บิ๊กแดง' คุมกรม 'สไตรเกอร์'
12 ตุลาคม 2563
1,979

'พล.อ.ณรงค์พันธ์' เซ็นต์ โผผู้การฯกรม-รองนายพล 277 ตำแหน่ง ปรับทัพ บูรพา-สุรสีห์ ขยับม้า-ปืน-ราบ หลาน 'ป๋าเปรม' ขึ้น รองผบ.มทบ. 43 ขณะที่คนใกล้ชิด 'บิ๊กป๊อก-บิ๊กแดง' ได้ดี


เมื่อวันที่ 12 ต.ค. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 604/2563 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน จำนวน 277 นาย ในระดับพ.อ.พิเศษและพ.อ. ตำแหน่งผู้บังคับหน่วย และผู้บังคับการกรมทั่วประเทศ ทั้งเหล่าทหารราบ ม้า ปืนใหญ่ รบพิเศษ รวมถึงเหล่าสนับสนุนการรบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502 หมวด 2 ข้อ 5 (2) ลงวันที่ 9 ต.ค. 63

ซึ่งมีตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ พ.อ.นิติ ติณสูลานนท์ หลานชายของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ขยับจากตำแหน่งเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ (มทบ.) 45 เป็นรองผบ.มทบ. 43 พ.อ.พัฒนชัย จินตกานนท์ หรือเสธ.ป๊อบ นายทหารสาย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นรองเลขานุการสำนักงานเลขานุการกองทัพบก พ.อ.เอกอนันต์ เหมะบุตร นายทหารที่ใกล้ชิด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผบ.ทบ. ตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11รอ.) ขยับจากรองผบ.ร.111 เป็นผบ.ร.112 ที่เป็นหน่วยดูแลรถยานเกราะสไตรเกอร์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นกรมสไตรเกอร์ พ.อ.รณรงค์ โรจนเสน เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการของพล.อ.ณรงค์พันธ์ ขยับจากผบ.กรม.สน.กองพลทหารราบที่ 11 เป็นผบ.ร. 111

ส่วนพ.อ.เริงณรงค์ ชาวล้อม รองผบ.ม. 1 รอ. เป็นเสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม. 2 รอ.) พ.อ.วรยส เหลืองสุวรรณ ผบ.ร.2 รอ. เป็นรองผบ.พล. 1 รอ. พ.อ.เทพพิทักษ์ นิมิต เสนาธิการพล.ม. 2 รอ. เป็นผบ.ร. 2 รอ. พ.อ.ไชยปราการ พิมพ์จินดา รองผบ.ร.21 รอ. เป็นเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ร. 12 รอ. เป็นรองผบ.พล.ร. 2 รอ. พ.อ.กิตติ ประพิตรไพศาล เป็นผบ.ร.12 รอ. พ.อ.วุทธยา ผบ.ร.9 เป็นรองผบ.พล.ร. 9 พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ รองผบ.ร.9 เป็นผบ.ร. 9 พ.อ.โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผบ.ม. 5 รอ. เป็นรองผบ.พล.ม. 2 รอ. พ.อ.ภาสกร กุลรวิวรรณ รองผบ.ม. 1 รอ. เป็นผบ.ม.5 รอ. พ.อ.ยงยุทธ ขันทวี ผบ.ร. 3 เป็นรองผบ.พล.ร. 3 พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ม.2 เป็น รองผบ.พล.ม.1 พ.อ.สมพล หลำริ้ว เสนาธิการศูนย์การทหารม้า เป็นรองผบ.ศูนย์การทหารม้า

พ.อ.ชัยพร อวยพร รองผบ.โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราย (ศร.) เป็นรองผบ.ศร. พ.อ.สาธิต แตงมีแสง เสธ.พล.ป. เป็น รองผบ.พล.ป. พ.อ.ชนินทร์ สิงหนามนิติรักษ์ ผบ.ป.72 เป็น เสธ.พล.ป. พ.อ.พิรุณ นยโกวิทย์ เสธ.พล.ปตอ. เป็นรองผบ.พล.ปตอ. พ.อ.จินดา ชาญใบพัด ผบ.ศปภอ.ทบ.4 เป็น เสธ.พล.ปตอ. พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช รองผบ.ร.153 เป็นเสธ.พล.ร. 15 พ.อ.ยุทธนา สายประเสริฐ รองผบ.ร.151 เป็นผบ.ร.151 พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา ฝ่ายเสนาธิการประจำกองทัพภาคที่ 4 เป็นเสนาธิการมทบ.41 พ.อ.อนุชา ปิยสุทธิ์ ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พ.อ.สายชล สิงห์ทน รองผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

160248585492

https://dop.rta.mi.th/0401.3.1/images/Doc/MG/604_2563.pdf

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: