'เจ้าคุณมีชัย' แห่งวัดหงส์รัตนาราม มีลูกศิษย์ชื่อ 'ประยุทธ์' - พระอุปัชฌาย์ 'อภิรัชต์-จักรทิพย์'

'เจ้าคุณมีชัย' แห่งวัดหงส์รัตนาราม มีลูกศิษย์ชื่อ 'ประยุทธ์' - พระอุปัชฌาย์ 'อภิรัชต์-จักรทิพย์'
8 ตุลาคม 2563
6,428

เจาะข่าวดัง "เจ้าคุณมีชัย" พระเทพปริยัติมุนี แห่งวัดหงส์รัตนาราม มีลูกศิษย์ชื่อ "ประยุทธ์" - พระอุปัชฌาย์ "อภิรัชต์-จักรทิพย์"

ข่าวดังวงการพระและทหาร-ตำรวจ กรณีนายทหารใหญ่ "บิ๊กแดง" พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองราชเลขาธิการพระราชวัง อดีตผู้บัญชาการทหารบก หรือ ผบ.ทบ. เข้าพิธีอุปสมบทช่วงเช้าวันนี้ (8 ต.ค.) ที่วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระอภิรัชต์ ได้รับฉายาว่า “อภิรัชตโน” แปลว่า “ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง” และอย่างที่ทราบว่า ก่อนหน้านี้ "บิ๊กแป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. อุปสมบทที่วัดหงส์รัตนาราม เช่นกัน

น่าสนใจว่า "วัดหงส์รัตนาราม" มีประวัติความเป็นมา เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงธนบุรี ต่อเนื่องมายังกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เรื่อยมา

ขณะเดียวกัน "วัดหงส์รัตนาราม" ในกาลปัจจุบันนั้น ยังนายทหาร นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงนักธุรกิจ และดารา เข้าไปทำบุญทำทานไม่ขาดสาย เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามฯ อย่าง พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปัญโญ) หรือ "เจ้าคุณมีชัย"

ประวัติ พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.9) ท่านเกิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2507 เป็นชาวอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การศึกษา นักธรรมชั้นเอก สอบได้ เปรียญธรรม 9 ประโยค สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ

160214162528

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง รองเจ้าคณะภาค 1 ปี 2554 , รักษาการเจ้าคณะภาค 1 ปี 2561
ฝ่ายการศึกษา เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส และเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

นับตั้งแต่ภายหลัง พระเทพรัตนโมลี (ชูศักดิ์ ธัมมทินโน) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามรูปก่อนถึงแก่มรณภาพ เมื่อ 7 ตุลาคม 2552 ต่อมาที่ประชุมมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้พระเทพปริยัติมุนี ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส รวม 11 ปีแล้ว

พระเทพปริยัติมุนี หรือ เจ้าคุณมีชัย เป็นพระนักสอนหลักธรรมชีวิต พระนักสร้าง พระนักปฏิบัติ พระนักพัฒนา และเป็นพระผู้มีเมตตา ผู้มีน้ำใจศรัทธา สร้างพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

นัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นับถือเจ้าคุณมีชัยมาก ซึ่งคนสนิทบอกว่า "เชื่อในคำแนะนำของพระเทพปริยัติมุนีเป็นอย่างมาก เมื่อจะทำการอะไรก็ประสบผลสำเร็จไปเสียทุกเรื่อง” ดังนั้น ลูกศิษย์เจ้าคุณมีชัย จึงมีแต่นายทหาร นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงนักธุรกิจ และดารา นอกจากนี้ หน่วยงานราชการ เช่น ทำเนียบรัฐบาล กองบัญชาการกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ จะได้นิมนต์พระเทพปริยัติมุนี ไปร่วมสวดทำพิธีในงานมงคลสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อกันว่าจะสร้างความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจิตใจตามความเชื่อ

จึงไม่แปลก พระเทพปริยัติมุนี หรือ เจ้าคุณมีชัย จะเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ทั้งพล.อ.อภิรัชต์และพล.ต.อ.จักรทิพย์ ในวันนี้!!

ภาพจาก เฟซบุ๊ค วัดหงส์รัตนาราม 

160214224678

160214225887

160214227175

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง