โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบฯ 64 วงเงิน 3.28 ล้านล้านบาท

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบฯ 64 วงเงิน 3.28 ล้านล้านบาท
7 ตุลาคม 2563
25,360

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 3.28 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 3.28 ล้านล้านบาท   มีเนื้อหาเบื้องต้นระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป โดยงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ตั้งเป็นจำนวน 3,285,962,479,700 บาท

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/082/T_0001.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง