เร่งช่วยด่วนประชาชนเดือดร้อน เหตุน้ำไหลหลากพื้นที่ 3 จังหวัด

เร่งช่วยด่วนประชาชนเดือดร้อน เหตุน้ำไหลหลากพื้นที่ 3 จังหวัด
5 ตุลาคม 2563
252

ปภ.รายงาน เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด เร่งประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

เมื่อ 5 ต.ค. 63 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระแก้ว และน่าน รวม 7 อำเภอ 10 ตำบล 10 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขัง พร้อมสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2563 เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สระแก้ว และน่าน รวม 7 อำเภอ 10 ตำบล 10 หมู่บ้าน โดยนครราชสีมา เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอปักธงชัย อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน และอำเภอเมืองนครราชสีมา รวม 7 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน ถนน 3 สาย และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ระดับน้ำลดลง

สระแก้ว เกิดน้ำในลำคลองหนองยากล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

และน่าน เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอนาน้อย รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขังรวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง