ผบ.ตร.ระดมสมองวางแผน5ปีทิศทางตำรวจไทย

ผบ.ตร.ระดมสมองวางแผน5ปีทิศทางตำรวจไทย
5 ตุลาคม 2563
236

ผบ.ตร.ระดมสมองวางแผน5ปีทิศทางตำรวจไทย ระบุเน้นพัฒนาคน วางคนให้เหมาะกับงาน สัมมนาแยกกลุ่มวิเคราะห์แนวทางสรุปเสนอทุกสายงาน

ที่โรงแรมรามาการ์เดน ถ.วิภาวดี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับ ผบช. รองผบช.และ ผบก.หรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 179 นาย

 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ต้องการให้ผู้เข้าสัมมนาทุกคนช่วยกันคิด วางแผน วาดภาพ ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า อยากเห็นตำรวจองค์กรนี้มีหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วเราจะเดินไปที่จุดนั้นได้อย่างไร ในแต่ละปีจะทำอะไรก่อนหลัง เพื่อให้เห็นความคืบหน้าในการขับเคลื่อนไปยังจุดที่อยากให้เป็น โดยให้เน้นให้ความสำคัญที่คน การพัฒนาคน การวางคนให้เหมาะกับงาน การเปลี่ยนแปลงที่จะต้องคำนึง 1.Strategy มียุทธศาสตร์ 2. Structure มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

3.System อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบบ้าง เช่นการนำเอกชนเข้ามาช่วยงานหรืออาจมีกลุ่มตำรวจมียศ ไม่มียศ ทำในบางส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ชั้นยศ 4.Process อาจมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เช่น บช.สอท. ที่เกิดใหม่ ที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่อง การแจ้งความที่เดิมพิจารณด้านพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของเขตอำนาจ แต่ บช. สอท. ซึ่งเป็นมีการกระทำความผิดบนโชเชียล จะไม่มีพื้นที่ที่ชัดเจน ดังนั้น หากต้องปรับแก้อาจมีการให้มีการลงทะเบียน แสดงตัวตนในระบบ แล้วไปแจ้งความโดยได้รับ คิวอาร์โค้ด ที่ใดก็ได้

5.People กำลังพล คือการพัฒนากำลังพล ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกระบบ สามารถรองรับโลกปัจจุบัน อาจพิจารณามองตั้งแต่การคัดเลือกคน การฝึกอบรม พัฒนาทักษะ สมรรถนะต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสังคม และโลกในปัจจุบัน และ 6.Culture หรือวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตให้ได้

 

 

ทั้งนี้มีรายงานว่า การสัมมนาจัดให้มีแยกกลุ่มและระดมสมองเพื่อช่วยกันคิด วิเคราะห์ วางแผน หรือวาดภาพตำรวจในอนาคต พร้อมแนวทางที่จะให้ไปถึงตรงนั้นในแต่ละปี จะต้องทำอะไรบ้าง แล้วมีการสรุปนำเสนอในทุกๆสายงาน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: