‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องในโอกาส ‘วันเอกภาพเยอรมัน’

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องในโอกาส ‘วันเอกภาพเยอรมัน’
3 ตุลาคม 2563
254

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ “พระราชสาส์น” อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาส “วันเอกภาพเยอรมัน” ของสหพันธ์สาธารณรัฐ “เยอรมนี” ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์

ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนึ

กรุงเบอร์ลิน

ในโอกาสวันเอกภาพเยอมัน ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประเทศไทยและสหพันสาธารณรัฐเยอรมนีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมาอย่างมั่นคงยาวนาน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ให้แน่นแฟ้นและสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายสืบต่อไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง