สตช.ยันแต่งตั้ง 'ตำรวจ-ลูกบิ๊กแป๊ะ' ถูกต้องระเบียบ-คุณสมบัติครบ

สตช.ยันแต่งตั้ง 'ตำรวจ-ลูกบิ๊กแป๊ะ' ถูกต้องระเบียบ-คุณสมบัติครบ
1 ตุลาคม 2563
828

สตช.ชี้แจง มติแต่งตั้ง นายตำรวจ3นาย-ลูกชายบิ๊กแป๊ะ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ชี้แจงกับ กรุงเทพธุรกิจ ว่า ตามที่กรุงเทพธุรกิจได้นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า “สตช. ยัดไส้ ครม. ตั้งลูกบิ๊กแป๊ะ” และนำเสนอข่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้าย นายตำรวจในปี 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งนายตำรวจ โดยไม่ได้ยึดระบบกฎเกณฑ์ หลักความอาวุโสตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น เป็นข่าวที่บิดเบือน มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง และเข้าผิดจากสังคมเป็นอย่างมาก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอชี้แจงว่า การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจทั้ง 4 นายในปี 2562 อันประกอบด้วย 1.พลตำรวจโท ทวิชาติ พละศักดิ์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ(สบ 9) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.พลตำรวจโท นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัด ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ4. ร้อยตำรวจเอก ชานันท์ ชัยจินดา รองสารวัตร กองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทนผู้บังคับกองร้อย (สบ 2) กองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ เป็น ผู้บังคับกองร้อย (สบ.2) กองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

การแต่งตั้ง โยกย้ายในวาระดังกล่าวทั้งหมด เป็นการพิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจอย่างรอบคอบ รัดกุมตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และการพิจารณาแต่งตั้งดังกล่าว ได้มีการพิจารณาอนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งครม.มีมติชัดเจนว่า 1.อนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ และ 2. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่องการเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)

160154545825

  

“จะเห็นได้ว่าการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจทั้ง 3 นาย รวมถึงร้อยตำรวจเอก ชานันท์ ชัยจินดา เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด มิได้เป็นไปตามข่าวที่ระบุว่า ไม่ได้ยึดระบบกฎเกณฑ์หลักความอาวุโสตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด และการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและมติครม.ทุกประการ”

กรุงเทพธุรกิจ ได้ตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2/2562 ในการคัดเลือกและแต่งตั้งนายตำรวจเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ในการประชุม ก.ตร.นัดดังกล่าว คณะกรรมการมาประชุม 7 คน 1 ในนั้นมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.ร่วมประชุมด้วย และในการพิจารณาเรื่องคุณสบัตินั้นมิได้มีการอนุมัติเพียงแค่ 4 คน แต่มีการพิจารณายกเว้นสมคุณสมบัติพิเศษเฉพาะในการแต่งตั้ง โยกย้ายนายตำรวจมากกว่า 19 นาย โดยมีพล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม รองผบช.สกพ.และคณะอีก 5 คน ร่วมเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม ก.ตร. ข่าวที่นำเสนอก่อนหน้านี้จึงผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากแหล่งข่าว

ในการนี้ กรุงเทพธุรกิจ ขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ความเมตตาถอนคำร้องทุกข์ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันเนื่องมาจากการนำเสนอข่าวดังกล่าวที่ผิดพลาด ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการรับโทษตามกฎหมาย เนื่องจากนำเสนอข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง และต้องขออภัยต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายนั้น มิได้ดำเนินการเพียงรายเดียว แต่เป็นการอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจถึง 4 นาย ขณะที่ร้อยตำรวจเอก ชานันท์ ชัยจินดา ก็ถือว่ามีคุณสมบัติ ครบถ้วน อีกทั้งยังมีความสามารถพิเศษและผ่านการอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมกับภารกิจของหน่วย การแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ และเป็นไปตามมติ ครม.ทุกประการ จึงขอชี้แจงและยืนยันให้ประชาชนเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ นายตำรวจทั้ง 4 นาย ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้ง มีเหตุผลและคุณสมบัติในการเสนอคัดเลือกแต่งตั้ง ดังนี้

1.พลตำรวจโท ทวิชาติ พละศักดิ์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ(สบ 9) เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยมีเหตุผลตามเอกสารที่แนบนี้

160154552947

2.พลตำรวจโท นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ(สบ 9) เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีเหตุผลตามเอกสารที่แนบนี้

160154554557

3.พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัด ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีเหตุผลตามเอกสารที่แนบนี้

160154556077

4. ร้อยตำรวจเอก ชานันท์ ชัยจินดา รองสารวัตร กองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทนผู้บังคับกองร้อย (สบ 2) กองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ เป็น ผู้บังคับกองร้อย (สบ 2) กองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สำหรับการเสนอคัดเลือกแต่งตั้ง ร้อยตำรวจเอก ชานันท์ ชัยจินดา โดยมีเหตุผลของการคัดเลือกคือ

กองกํากับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยเฉพาะทางที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล รักษาความปลอดภัย เก็บกู้ทําลายวัตถุระเบิด สนับสนุนปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธ ส่งทางอากาศ รวมถึงการยุทธเคลื่อนที่ทางอวกาศโนภาวะไม่ปกติ หรือ การสงคราม

สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ร้อยตำรวจเอก ชานันท์ ชัยจินดา ดํารงตําแหน่ง รองสารวัตร กองกํากับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มาตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งครั้งแรก เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนล่วงหน้าที่หมาย เมื่อจะมีการเสด็จพระราชดําเนิน มีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นํา อีกทั้งสําเร็จหลักสูตร การฝึกอบรมต่าง ๆ ดังนี้

1601545605741. หลักสูตรเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี 2557
2. หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย นเรศวร 261 รุ่นที่ 14 ประจําปี 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรสําหรับผู้นําหน่วยปฏิบัติการพิเศษ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในชั้นสูง เพื่อรองรับภารกิจสําคัญของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และเพื่อเป็นครูฝึกให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัด และผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
3.หลักสูตรกระโดดร่มสายกระคุกคงที่ รุ่นที่ 218 ประจําปี 2559
4. หลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง รุ่นที่ 1/2560 ประจําปี 2560
5. หลักสูตรสืบสวนหลังเหตุระเบิดจาก ILEA ระยะเวลา 2 สัปดาห์
6. หลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดน ระดับผู้บังคับหมวด ตชด. รุ่นที่ 1/251 ประจําปี 2561
7. หลักสูตรอบรมต่าง ๆ จากสถาบันต่างประเทศ ดังนี้
- หลักสูตรอาจารย์ผู้สอนอาวุธปืนระบบ MCX, MPX, P320,DMR และหลักสูตรพลซุ่มยิงจากศูนย์ฝึก sig sauer academyณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ฝึกร่วมกับหน่วย The Australia Federal Police Specialist Response Group ณ ประเทศออสเตรเลีย - ฝึกร่วมกับหน่วย RAID Unit (France) ณ ประเทศฝรั่งเศส
- ฝึกร่วมกับหน่วย 2nd commando Regiment ณ ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 2 ครั้ง
- หลักสูตรสืบสวนหลังเหตุระเบิด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
8. เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วโลกจํานวน 56 ทีมจาก 49 ประเทศ และการแข่งขันหน่วยปฏิบัติการพิเศษของศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย ประเทศไทย
9.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นอย่างดี ซึ่งมีความจําเป็นสําหรับการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การประสานงานต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานจากต่างประเทศ โดยมีความสัมพันธ์ และมีเครือข่ายอย่างกว้างขวางกับมิตรสหาย นานาประเทศ อีกทั้งเป็นครูฝึกให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามารับการฝึกอบรมกับกองบังคับการสนับสนุน ทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

160154566514

ร้อยตำรวจเอก ชานันท์ ชัยจินดา จึงมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว แต่เนื่องจากมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ระดับรองสารวัตรไม่ครบ 7 ปี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตํารวจ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติยกเว้นการคัดเลือกแต่งตั้งที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว้

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจรายดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ส.2561 และอนุมัติยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่ตั้ง ร้อยตำรวจเอกชานันท์ฯ ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

160154568631

ขอบพระคุณ : ภาพจาก นิตยสาร Hello

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง