ตร.เออรี่ 849 นาย เป็น พงส. กว่า 60 นาย

ตร.เออรี่ 849 นาย เป็น พงส. กว่า 60 นาย
30 กันยายน 2563
875

ตร.เออรี่ 849 นาย เป็น พงส. กว่า 60 นาย

วันนี้ (30 กันยายน 2563) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ได้มีคำสั่ง ตร. ที่ 496/2563 ลง 29 กันยายน 2563 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ใจความว่า ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (งบประมาณ พ.ศ.2564) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 411/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีข้าราชการตำรวจที่ลาออกตามโครงสร้างการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่น 21 ตั้งแต่ พล.ต.ท.-ชั้นประทวน ทั้งสิ้น 849 ราย อาทิ พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ 8) รพ.ตร. พล.ต.ต.ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ รอง ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ ผบก.กองตรวจราชการ 1 และในจำนวนนี้มีพนักงานสอบสวนลาออกกว่า 60 ราย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง