JOB EXPO ผลตอบรับดี งานผลิตความต้องการสูง 1.9 แสนอัตรา

JOB EXPO ผลตอบรับดี งานผลิตความต้องการสูง 1.9 แสนอัตรา
29 กันยายน 2563
59

รมว.แรงงาน เผย ผลการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ได้รับความสนใจ มีผู้รอบรรจุงาน 2.4 แสนครั้ง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Co Payment) คงเหลือ 181,145 อัตรา งานด้านการผลิต มีความต้องการจ้างงานสูงสุด 192,291 อัตรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ผลการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 วันที่ 26-28 กันยายน 2563 สมัครงานและรอบรรจุงาน 243,566 ครั้ง สมัครผ่านบูธนายจ้าง/สถานประกอบการที่เปิดรับสมัครงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 143,066 ครั้ง สมัครผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำ 81,412 ครั้ง ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ 3,351 คน โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Co Payment) คงเหลือ 181,145 อัตรา งานด้านการผลิต มีความต้องการจ้างงานสูงสุด 192,291 อัตรา

นายสุชาติ กล่าวว่า ภาพรวมงานน่าพอใจมาก จากการพูดคุยรับฟังความคิดเห็นของผู้มาร่วมงาน ส่วนใหญ่รู้สึกได้ประโยชน์ สะดวกสบายประหยัดเวลา มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนมาจัดบูธรับสมัครเป็นจำนวนมาก สามารถยื่นเอกสารและสัมภาษณ์งานได้เลย ด้านนายจ้าง/สถานประกอบการ ชื่นชมการจัดงานของกระทรวงแรงงานต้องการให้มีการจัดเป็นประจำทุกปี เพราะนอกจากรับสมัครงานแล้ว ยังมีโอกาสได้แนะนำองค์กร ให้ผู้ต้องการหางาน รู้จักและเข้าใจมากขึ้น โดย 3 วันที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานทั่วประเทศถึง 125,383 คน ในที่นี้เป็นผู้เดินทางมาร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 104,933 คน ร่วมงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 20,450 คน

โดยกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา เป็นกลุ่มที่เยี่ยมชมงานมากที่สุด ซึ่งขณะนี้ในโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Co Payment) จำนวน 260,000 อัตรา มีการรับแจ้งจากนายจ้างแล้ว 78,855 อัตรา จากนายจ้าง 1,048 ราย ยังคงมีอัตราว่างรอผู้สนใจอีก 181,145 อัตรา ตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.การผลิต 192,291 อัตรา 2. การตลาด/ประชาสัมพันธ์ 60,890 อัตรา 3. เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น 32,625 อัตรา 4. กราฟฟิค/ออกแบบ/เขียนแบบ 32,024 อัตรา 5. ก่อสร้าง 30,307 อัตรา และอาชีพอื่นๆ 345,470 อัตรา ส่วนตำแหน่งที่มีผู้สมัครงานสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.ธุรการ/จัดการงานทั่วไป 10,709 ราย 2. การตลาด/ประชาสัมพันธ์ 10,074 ราย 3. บริการ/ผู้จัดการ 9,294 ราย 4. วิศวกร 7,242 ราย 5.การผลิต 6,968 ราย และอื่นๆ 37,125 ราย ซึ่งจะสังเกตได้ว่า งานด้านการผลิต ยังมีความต้องการแรงงานอีกมาก


ซึ่งจากการสำรวจความเห็นผู้มาร่วมงานพบว่า ผู้เข้าร่วมงานทราบข่าวการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด ร้อยละ 55 รองลงมาเป็นการทราบข่าวจากเพื่อน/ญาติพี่น้องและสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ทั้งนี้ จากการพูดคุยสอบถามกับนักศึกษาและประชาชนที่มาร่วมงาน พบว่า ต้องการให้รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจัดงานนี้ขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนซึ่งมีนักศึกษาจบใหม่ และต้องการให้จัดเป็นเวลา 5 วัน เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้มีเวลาในการเลือกสมัครงานเพิ่มมากขึ้น

“โดยขอเน้นย้ำว่า กระทรวงแรงงานมุ่งมั่นปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้ ณ พิธีเปิดงาน JOB EXPO THAILAND เรื่องให้ความสำคัญกับการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งทุกอย่างต้องทำอย่างต่อเนื่อง ตามแผนแม่บท สู่เป้าหมาย ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” รมว.แรงงาน กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง