'มาดามเดียร์' ชวน 'เยาวชน' เคลื่อนสังคมด้วยกรอบศีลธรรม หวังคนรุ่นใหม่พาชาติพ้นวิกฤต

'มาดามเดียร์' ชวน 'เยาวชน' เคลื่อนสังคมด้วยกรอบศีลธรรม หวังคนรุ่นใหม่พาชาติพ้นวิกฤต
21 กันยายน 2563
173

"ส.ส.วทันยา" ชวน "เยาวชน" ขับเคลื่อนสังคมด้วยกรอบศีลธรรมอันดี ชี้ ต้องฟังทุกเสียงของเยาวชน ย้ำมิใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หวังคนรุ่นใหม่นำพาชาติพ้นวิกฤตในมิติสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองเลขานุการคณะกรรมาธิการคนที่ 1 จัดสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต : แผนพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น” ให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์เทเรซา เขตหนองจอก กทม. และมี น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ร่วมบรรยาย

160066555490

นายศิริพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดสัมมนาในวันนี้ ซึ่งสิทธิด้านสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญ และเป็นสิทธิพื้นฐานของคนในสังคมที่จะต้องได้รับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในวันนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสมารถวิเคราะห์ศักยภาพตัวเองได้ เพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ อนาคตของชาติก็ต้องพึ่งพาน้องๆเยาวชน จึงอยากชวนให้ช่วยขับเคลื่อนไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตก็ต้องยึดกรอบ ศีลธรรมอันดี และยึดสถาบันหลักของชาติไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไปด้วย

160066555561

160066555560

ขณะที่ น.ส.วทันยา กล่าวว่า ของทุกอย่างมักมี 2 ด้านเสมอ มีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเอง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีคนออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งส่วนตัวก็เห็นด้วยว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาในหลายๆเรื่อง แต่วันนี้ทุกคนออกมาบ่นออกมาเรียกร้อง มีสักกี่คนที่จะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอง วันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างที่บอกว่ามี 2 ด้านเสมอ วันนี้มาในฐานะที่มาเป็น ส.ส. ก็ยินดีที่จะเปิดกว้างรับฟังทางความคิด เพราะตนเองกับเด็กนักเรียนมีวัยต่างกัน และด้วยประสบการณ์ต่างๆ ก็เห็นได้ว่าในแต่ละช่วงวัยมีความคิดที่ต่างกัน และเมื่อวัยเปลี่ยนความคิดก็จะเปลี่ยน แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีความคิดใดผิดหรือถูกเสมอ แต่มันอยู่ที่สถานการณ์ เหตุการณ์และช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้นตนจึงอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิด ว่าการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนั้นสามารถทำได้ แต่จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น ซึ่งวันนี้เมื่อเราอยู่ในยุคที่มีข้อมูลจำนวนมาก ต้องรู้เท่าทัน ใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ

160066555489

160066555465

นอกจากนี้ น.ส.วทันยา ยังกล่าวถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการออกมาเรียกร้องทางการเมือง ว่า ประเทศชาติยิ่งสงบ การดูแลประชาชนก็จะพัฒนาเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว แต่หากคนในชาติยังเดินหน้าทะเลาะล้มล้างกันไปมา นอกจากประชาชนจะเสียหายแล้ว ประเทศชาติก็เสียหายเช่นกัน และยิ่งเลวร้ายลงไปอีกคือ การที่เอาตนเป็นที่ตั้งเพื่อกำหนดว่าสิ่งใดต้องทำโดยไม่ได้คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ยากและพัฒนาไม่ได้ ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราใน ฐานะ ส.ส.รุ่นใหม่ ที่เดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนมาตลอด จึงอยากฝากไว้ว่า เราฟังเสียงทุกฝ่าย แต่ทุกเสียงต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ล้มล้างระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทุกเสียงต้องถูกกฎหมาย จะถูกใจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องถูกต้องด้วย ดังนั้นหากเราจะเปลี่ยนแปลงอะไร ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและความเห็นส่วนรวมทั้งชาติ หรือเรียกว่า "พันธสัญญามหาประชาชน" มิใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

160066555460

160066555378

160066555316

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง