เร่งช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ 'โนอึล'

เร่งช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ 'โนอึล'
20 กันยายน 2563
338

ผู้บัญชาการทหารบก กำชับหน่วยทหารตรวจสอบและดูแลครอบครัวทหารใหม่ ที่อาจได้รับผลกระทบจาก "พายุโนอึล" ให้เจ้าตัวคลายกังวลระหว่างมาปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเร่งช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนให้ประชาชน

เข้าสู่วันที่ 3 สำหรับปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชน และคลี่คลายอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซร้อน “โนอึล” ที่ส่งผลกระทบหลายพื้นที่ตั้งแต่ 18 ก.ย. 63 โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

160058054826

ที่ผ่านมา กองทัพบกได้ส่งกำลังพล ยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่และเครื่องมือทางด้านการช่าง เข้าช่วยเหลือประชาชน ในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ ผู้ประสบอุทกภัยขึ้นที่สูง สร้างแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน การเคลื่อนย้ายสิ่งของ เศษซากวัสดุที่กีดขวางทางน้ำ เปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจร อพยพประชาชนสู่พื้นที่ปลอดภัย เพิ่มความแข็งแรงของแนวกั้นน้ำ

160058054889

โดยหน่วยทหารได้ส่งชุดประเมินภัยพิบัติ เข้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือนำ้ท่วมซำ้ซาก ทั้งนี้ ทุกกองทัพภาคให้ความสำคัญกับการเข้าตรวจสอบและได้วางกำลังในพื้นที่เสี่ยง และการพักแรมอยู่เป็นเพื่อนประชาชนในชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

คลิปข่าว

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในแต่กองทัพภาคมีดังนี้

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอันดับแรก กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าช่วยการระบายน้ำ ทำพนังกั้นน้ำ นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือในเส้นทางสัญจร หรือถอนซากปรักหักพัง ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ตัดและย้ายต้นไม้ที่ล้มทับอาคารบ้านเรือน ในหลายจังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ ขอนแก่น และล่าสุดที่บุรีรัมย์

- ภาคเหนือ มีพื้นที่ประสบภัยใน จ. นครสวรรค์และตาก ซึ่งกองทัพภาคที่3 ได้นำกำลังพลและเครื่องมือ เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

- ภาคใต้ มีพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดตรัง สตูล พังงา ระนอง ขณะนี้หน่วยทหาร ของกองทัพภาคที่ 4 ได้เข้าช่วยบรรจุกระสอบทรายแจกจ่ายประชาชน รื้อถอนซากปรักหักพัง ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

- ภาคกลาง กองทัพภาคที่1 ได้จัดกำลังเข้าอำนวยความสะดวกด้านการสัญจร บรรจุกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมแจกจ่ายประชาชนและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ใน 5 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรสาคร ลพบุรี และ กทม.

160058054761

ล่าสุด ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยต่อทหารใหม่และทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งพื้นที่ชายแดนและภารกิจช่วยเหลือประชาชนอยู่ในขณะนี้
ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ตรวจสอบ ทหารกองประจำการ โดยเฉพาะทหารใหม่ ที่ครอบครัวอาจประสบภัยพิบัติในช่วงนี้ ให้ทหารใหม่ได้ติดต่อกับครอบครัว เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ หากมีครอบครัวทหารกองประจำการได้รับผลกระทบจากพายุ ”โนอึล” ให้หน่วยทหารในจังหวัดนั้น เข้าดูแลและประสานความช่วยเหลือกับครอบครัวทหารกองประจำการทันที เพื่อคลายความกังวลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

160058054824

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง