สธ.เปิดแผนรับนักท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

สธ.เปิดแผนรับนักท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
18 กันยายน 2563
226

สธ.เตรียมพร้อมรับมือกลุ่มนักท่องเที่ยว STV หลังมติครม.ให้เข้าไทย 270 วัน คาดทำเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ฝากประชาชนเชื่อมั่นมาตรการรัฐ การ์ดอย่าตก

กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้แถลงเตรียมความพร้อม State Quarantine(SQ) สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (รัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) Alternative State Quarantine(ASQ) สถานที่กักกันทางเลือก (ผู้ถูกกักกันจ่ายเอง) และ Alternative Local Quarantine(ALQ) สถานที่กักกันทางเลือกในพื้นที่ระดับจังหวัดผู้ถูกกักกันจ่ายเอง )เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมาพักระยะยาว 270 วัน หรือ 9 เดือน

ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติชุดแรกด้วยการออกวีซ่าพิเศษที่เรียกว่า Special Tourist VISA (STV) สำหรับผู้ที่มาพำนักระยะยาว (long stay) ในไทยหลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด 19 (ศบศ.) ที่มี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด19 มีพ...ฉุกเฉิน ได้สร้างผลกระทบ คือ จังหวัดท่องเที่ยวถูกจัดเป็นพื้นที่ต้องระวัง จำนวนนักท่องเที่ยวติดลบ รายได้จากการท่องเที่ยวติดลบ ดังนั้น ในช่วงหลังโควิด 19 นี้ ได้มีมาตรการ New Normal และมาตรการผ่อนคลายต่างๆเช่น ชาวไทย/ชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย มีผู้ SQ 55 แห่ง ASQ 68 แห่ง

ทั้งนี้ สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine :WQ) รองรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว โดยจำกัดจำนวนผู้ติดตามได้ไม่เกิน 3 คน และให้ผู้ติดตามเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลเดียวกัน มีระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 14 วันเปิดรับผู้ป่วยและผู้ติดตามทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ส่วน Alternative Hospital Quarantine สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ข้อมูล ณวันที่ 18 ..2563 พบว่า ผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารับการรักษาวันนี้ 22 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วย 12 ราย ผู้ติดตาม 10 ราย ผู้เดินทางสะสม (ทางอากาศ)568 รายแบ่งเป็นผู้ป่วย 321 ราย ผู้ติดตาม 247 ราย ผู้เดินทางสะสม (ทางบก) 160 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วย 74 ราย ผู้ติดตาม86ราย ผู้เดินทางสะสมทั้งหมด 728 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วย 395 ราย ผู้ติดตาม 333 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมกักตัวในโรงพยาบาลเอกชน 5 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วย 2ราย ผู้ติดตาม 3 ราย จำนวนผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารับการรักษาในวันที่ 19 ..2563 มี 7 ราย

สธ.ได้ประมาณการเรื่องการรักษาพยาบาล พบว่ารายได้ประมาณ 25 ล้าน เป็นรายได้โดย 735 ราย ซึ่งคาดการณ์ว่าถ้าเดินทางมาทั้งหมด 2,270 ราย จะเกิดรายได้โดยตรงประมาณ 1,115 ล้านบาท ตอนนี้รวมทั้งหมดที่เข้ามาแล้วและกำลังเดินทางเข้ามาประมาณ 1,410 กว่าล้านบาท ซึ่งกลุ่มนี้ เมื่อเข้ามาแล้ว สธ.กำลังทำระบบให้ญาติ หรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการมาก ให้สามารถช้อปปิงออนไลน์สินค้าโอท็อปของไทย หรือเรียนหลักสูตรต่างๆ จะเป็นรายได้ของไทยได้นอกจากนั้น ได้ดูโครงการเรื่องสปา และส่งเสริมสุขภาพในระหว่างกักตัว 14 วัน จะทำให้ได้รายได้ไม่น่าจะต่ำกว่า 600 ล้านบาท

160044130142

ขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ/ผู้ติดตาม จุดตรวจคัดกรอง ก่อนจะมาถึงสุวรรณภูมิ หรือด่านชายแดนต่างๆ จะต้องผ่านการตรวจแลป และมีการยื่นว่าเป็นผู้ป่วย ยื่นใบตรวจสุขภาพ มีการซื้อประกันต่างๆ เมื่อเดินทางมาถึงจะมีเจ้าหน้าที่รับ ระบบจะทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เดินทางเข้ามา โรงพยาบาลจัดรถมารับ และจัดห้องแยกไว้ มีห้องความดันลบเพื่อรอผล เพื่อแจกจากผู้ป่วยทั่วๆ ไป เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นจะเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ และมีกำลังนพ.ธเรศ กล่าว

"นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์" ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กล่าวว่ามาตรการป้องกันโรคผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น ก่อนเดินทางเข้ามากระทรวงต่างประเทศจะมีใบรับรองการเดินทาง มีใบรับรองMedical certificate โควิด 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมีกรมธรรม์/หลักประกันมากกว่าหรือเท่ากับ 100,000 USD หลักฐานยืนยันเข้ารับการกักกัน และเมื่อมาถึงต้อง Entry Screening ยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมมีการตรวจอย่างน้อย 2 ครั้งระหว่างการกักกัน และครั้งที่ 3 ก่อนจะออกครบ 14 วัน

สธ.ได้มีการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่น กลุ่มเป้าหมาย STV คือนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ นักธุรกิจที่มีคุณูปการต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีความรู้และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ได้อย่างเคร่งครัด (ระยะยาว) ผ่านเกณฑ์การเข้าราชอาณาจักร ขณะที่ทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่รัฐมีความพร้อมในการป้องกันโรค ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ที่พานักท่องเที่ยวเข้ามา ผู้กำกับติดตาม ต้องมีการสื่อสารทั้งนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ จะมีระบบที่จะช่วยให้การกำกับติดตาม ระบบเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุม ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน หากพบผู้ป่วยต้องรีบแจ้งนพ.จักรรัฐ กล่าว

สำหรับกติกาหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำนั้น ควรจะให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ซึ่งดูจากข้อมูลในแต่ละวัน และทุกประเทศที่เข้ามาต้องกักตัว 14 วัน มีระบบติดตามดูแล อย่างใกล้ชิด ขณะนี้มีสถานที่กักกันตัว 68 แห่ง มียอดผู้กักกันเป็น 10,000 คน มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นประจำรวมทั้งมีระบบรายงานประจำวัน มั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าสถานที่กักกันทุกแห่งมีระบบที่วางไว้สามารถกำกับติดตามได้ดีการเปิดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง